Overslaan en naar de inhoud gaan
expert

Els De Ceuster

Els De Ceuster (°1978) studeert in 2002 af aan de toenmalige Hogeschool Antwerpen als  Sociaal-cultureel werker. Met ervaring in het sociaal-artistiek werk, met kwetsbare kinderen en jongeren en de culturele sector, start ze haar professionele loopbaan als jeugdconsulente binnen een lokaal bestuur. In 2006 behaalt ze haar masterdiploma Sociaal werk aan de Universiteit Antwerpen. Kort daarna start ze bij de AP Hogeschool in de opleiding Sociaal werk. In 2018 behaalt ze een postgraduaat supervisie, intervisie en coaching. Momenteel volgt ze de masteropleiding Opleidings- en Onderwijswetenschappen aan Universiteit Antwerpen.

Binnen de opleiding coördineert ze de afstudeerrichting sociaal-cultureel werk en werkt ze mee aan (onderwijs)beleids- en kwaliteitsprocessen. Als lector focust ze voornamelijk op sociaal cultureel handelen in het algemeen en als supervisor zet ze in op een krachtgerichte begeleiding bij studenten. Daarnaast is ze actief betrokken binnen het internationale netwerk EUTAG (European Youth and Community Work Training Agency).

Haar onderzoeksinteresse gaat uit naar: jeugdwerk, jeugdwelzijnswerk, lokaal beleid, jongeren en onderwijs, coaching en training.

Projecten