Skip to main content

Lunchlezing 3 - Het ruimtelijk perspectief in stadsvernieuwing

In deze 4-delige reeks lunchlezingen verkennen we hoe sociaal werk praktijken bijdragen aan burgerparticipatie in stadsvernieuwingsprojecten, vanuit de leefwereldperspectieven en expertise van gemarginaliseerde burgers waarmee zij een vertrouwensrelatie hebben. De lunchlezingreeks is het sluitstuk van het onderzoeksproject Stadsvernieuwing als sociale praktijk.

In deze derde lunchlezing kruipen we in het hoofd van de ruimtelijke professionals die betrokken zijn bij stadsontwikkeling. Het water tussen sociale en ruimtelijke perspectieven op de stad lijkt immers soms diep te zijn, maar is het dat ook? Tijdens de lunchlezing krijgen we inzicht in de externe en interne logica’s van stadsvernieuwingsprocessen. Hoe komt een stadsvernieuwingstraject tot stand? Welke actoren zijn erin betrokken en welke worden soms vergeten? Wat kunnen we leren van de kennissystemen en taal van ruimtelijke professionals? Hoe verhoudt dit ruimtelijk perspectief zich tot het sociale, en waarom is dat zo?    

Jo Boonen is tuin-, en landschapsarchitect (Erasmushogeschool Brussel) en stedenbouwkundige en ruimtelijk planner (LUCA / KULeuven). Sinds 2016 werkt hij als wetenschappelijk medewerker mee aan diverse projecten binnen het onderzoekscentrum Futures Through Design op HOGENT, steeds rond thema’s op het snijvlak tussen ruimte en samenleving. Die interesse vertaalt zich ook in de huidige onderzoeken waarop hij betrokken is rond tijdelijke ruimtes en sociale duurzaamheid. Sinds eind 2022 werkt hij daarnaast als medewerker bij Blikveld vzw – de vakvereniging voor landschapsarchitectuur in Vlaanderen, waar hij bijdraagt aan de inhoudelijke en organisatorische aspecten van haar werking. Jo heeft een liefde voor illustratie en fotografie die volop verkend worden in een opleiding fotografie op de Academie in Gent, en zijn initiatief aan:gekaart.

PRAKTISCH

12u00: Inloop met gratis doorlopende lunch 
12u15: Inleiding door Ronald Crouzé en Marjan Moris 
12u20: Sessie gegeven door Jo Boonen
12u50: Vragenronde
13u00: Einde

 

  • De lunchlezing is gratis en iedereen is welkom zolang er plaatsen zijn.
  • We voorzien een vegetarische broodjeslunch.
  • Inschrijven is verplicht.
  • Na de lunchlezingen volgt telkens een besloten lerend netwerk (13u-15u). Dit deel is enkel toegankelijk voor leden van het lerend netwerk. Wil je hier graag bij zijn? Er zijn nog enkele plaatsen. Hier vind je meer informatie.

De lunchsessies worden aangeboden door Stadskracht: praktijkgericht onderzoek voor een inclusieve en duurzame stad.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte over dit onderzoek en andere Stadskracht projecten.

Inschrijven