Skip to main content
project

COPE - Covering Cohesion Policy in Europe

Bacheloropleiding Journalistiek ontwikkelt mee internationale online cursus

De bacheloropleiding journalistiek van de AP Hogeschool en de opleiding Politieke wetenschappen van de Universiteit Antwerpen nemen een leidende rol op in de ontwikkeling van een online cursus over het cohesiebeleid van de EU. Het project wordt gefinancierd door de Europese Commissie met één miljoen euro en is getiteld "Covering Cohesion Policy in Europe - Training MOOC for European Journalism Students" (COPE).

COPE wil onderwijsinhoud creëren over het verslaan van het cohesiebeleid van de EU - beleid dat is ontworpen om de economische en sociale cohesie in de Europese Unie te versterken. Massive Open Online Course (MOOC) wordt een cursus van deze omvang genoemd. De projectpartners creëren gezamenlijk een dergelijke online cursus met 14 modules in het Engels, die vervolgens in de nationale talen van de Europese Unie zal worden vertaald. Begin 2024 wordt de online cursus getest door studenten journalistiek aan alle 27 universiteiten die bij het project betrokken zijn. 

AP Hogeschool en de UAntwerpen werken mee aan 3 van de 14 modules en de algemene coördinatie. Zo komt er ook een module over factchecking waar gebruik gemaakt wordt van de factcheck-flowchart, de methodologie die het EUfactcheck-project gebruikt. Die methodologie werd binnen de bachelor Journalistiek van AP ontwikkeld.

Het projectconsortium bestaat uit onderzoekers en opleiders van de TU Dortmund Universiteit, AP Hogeschool Antwerpen in België, Aristoteles Universiteit van Thessaloniki in Griekenland, Universiteit van Wrocław in Polen, Universiteit van Porto in Portugal, Babeș-Bolyai Universiteit in Roemenië, alsmede de European Journalism Training Association (EJTA) en de niet-gouvernementele organisatie Arena for Journalism in Europe.

Meer info is te vinden op de internationale website.

Het projectteam: