Skip to main content

Onderzoek aan AP

AP Hogeschool verricht relevant en kwaliteitsvol praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (in de 6 departementen en het Innovation Lab) en artistiek onderzoek (in de 2 Schools of Arts). Dat alles bovendien binnen een inspirerend stedelijk kader: Antwerpen, met haar haven van wereldformaat, haar diversiteit, haar kunst en cultuur, haar internationaal karakter …

Blader door onze praktijkgerichte projecten en experten

Naar de expertisezoeker

Op zoek naar artistieke onderzoeksprojecten?

Naar AP-arts

Beleidsdoelstellingen

AP is een unieke kennisinstelling met een stevige verankering in de maatschappij, het werkveld en de artistieke praktijk. AP werkt er volop aan om haar rol als ontwikkelaar, vernieuwer en verspreider van state of the art (onderzoeks)expertise ten volle waar te maken. Vijf beleidsdoelstellingen staan daarbij centraal.

AP is een kennisinstelling met impact

Concrete impact op het werkveld en de maatschappij, dat is wat we met ons onderzoek steevast beogen te bereiken. We geven mee vorm aan een veelbelovende toekomst. Dit doen we door middel van kwalitatief sterke output en realisaties  die onmiddellijk bruikbaar zijn alsook door nauw samen te werken met zeer diverse stakeholders (bedrijven, organisaties, onderwijsinstellingen,…). De gecreëerde impact beperkt zich niet tot de eigen regio. We zetten ons onderzoek ook internationaal op de kaart. 

AP is de logische keuze voor het werkveld

Voor samenwerkingen in het kader van onderzoek, is AP Hogeschool the place to be. Het praktijkgericht onderzoek van AP staat met één voet in de praktijk. AP-onderzoekers zijn makkelijk aanspreekbaar en hebben een sterk netwerk. Hierdoor voelen ze perfect de noden en de evoluties binnen het werkveld en de maatschappij aan. Kortom, elke onderzoeker aan AP spreekt de taal van het werkveld. Dit maakt van AP een vanzelfsprekende (onderzoeks)partner waarmee het werkveld graag samenwerkt. Zeker op die expertisedomeinen waarop AP sterk inzet.

AP als tweede thuis voor elke onderzoeker

AP kiest er resoluut voor om onderzoek een volwaardige plaats te geven binnen de organisatie. We streven een proactief onderzoeksbeleid na en zorgen voor een optimale omkadering. Hierdoor voelt elke onderzoeker zich maximaal ondersteund en gewaardeerd in zijn/haar werk. Het AP-onderzoek is ingebed in een breder team, waarbij onderzoekers elkaar voortdurend inspireren en versterken. Beginnende onderzoekers krijgen de ruimte en kansen om zich verder te ontwikkelen en te groeien. Dit alles maakt van AP een aantrekkelijke organisatie, waar mensen graag aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (komen) doen. 

AP zet flexibel in op onderzoeksopportuniteiten

Door een flexibele omgeving te creëren, waarbij er ruimte is voor experiment, heeft AP een sleutel in handen om haar onderzoek verder te laten groeien. Onze hogeschool is flexibel georganiseerd wat betreft inzet van financiële middelen en personeel. Hierdoor kunnen we maximaal inzetten op onderzoeksopportuniteiten alsook snel inspelen op vragen van het werkveld. 

AP is klaar voor de digitale toekomst

De toekomst is digitaal. Om het onderzoek van AP en alle daaraan gerelateerde processen future proof te maken, trekt AP volop de “digitale kaart”. Doordat we inzetten op digitalisering, maken we een excellent beheer van onderzoeksdata mogelijk, zorgen we voor vlottere administratieve flows en kunnen we een sterke (digitale) communicatie van onderzoeksresultaten realiseren. We hebben daarbij bijzondere aandacht voor  privacy en data-integriteit.

2023 in cijfers

0 Onderzoekers
0 Praktijkgerichte projecten
0 Artistieke projecten