Skip to main content

Nascholing - Zorg dragen in team

Team lerarenopleiders

Heb je soms het gevoel dat jouw individuele acties in het klaslokaal tot te weinig leerwinst leiden? Wil je bewuster je rol opnemen in het zorgbeleid van jouw school? En wil je dat de neuzen van je collega’s in dezelfde richting staan? Heel wat leerkrachten voelen deze bezorgdheden. Want de impact op een leerling is veel groter wanneer zorg gedragen wordt door héél het team. Maar hoe begin je hier aan?

Zorg dragen in het onderwijs doe je als leerkracht niet alleen. In België bestaan er verschillende partners in en rond een school, die instaan voor de brede basis- en verhoogde zorg van een kind. Zo zijn er, naast de leerkracht zelf, ook de collega’s, de zorgleerkracht en zorgcoördinator, de directie van de school, het centrum voor leerlingenbegeleiding, de ouders en de pedagogische begeleidingsdienst. Wat een team! Maar is dat wel zo?

In een ideale onderwijswereld passen onze concrete handelingen t.o.v. onze leerlingen in een brede visie en gezamenlijke aanpak. Bovendien hebben we de intentie om talentgericht te kijken naar kinderen en niet de denken in ‘tekorten’. Om dit alles optimaal in te zetten, hebben we nood aan een hoge mate van Collective Teacher Efficacy (CTE).

Wil je echt impact hebben op de leerprestaties van je leerlingen?
Dan is het niet voldoende om enkel als individu te functioneren en handelen in je school. Neem dus bewust je rol op in jouw team. Samen geloven in de stappen die jullie zetten als team; dát zal de zorg en dus ook de leerwinst bevorderen!

CTE is een concept dat geïntroduceerd werd in de jaren ’90 door Albert Bandura. Hij definieert dit als “het gedeelde geloof van een groep in het gezamenlijk vermogen om acties te organiseren en uit te voeren om een bepaald -hoog- niveau bij leerlingen te bereiken.” 
Hij ondervond daarbij dat de positieve effecten van CTE op de leerprestaties van studenten ruimschoots opwegen tegen de negatieve effecten van een lage socio-economische status (Bandura, 1993, 1997).

Volgens onderwijswetenschapper John Hattie en zijn team is CTE dé ‘nieuwe nummer één’ - invloedsfactor met betrekking tot de prestaties van leerlingen (Annual Visible Learning Conference 2016 of de Collaborative Impact Conference 2017).

In deze online nascholing volg je leerateliers en inspiratiemomenten om de Collective Teacher Efficacy te bevorderen. Het zijn netwerkmomenten/professionele leergemeenschappen waarbij partners uit het werkveld, studenten én lerarenopleiders samen professionaliseren!
 

 • Trainers

 • Doelgroep

  • Leerkrachten kleuteronderwijs
  • Leerkrachten lager onderwijs
  • Leerkrachten secundair onderwijs
    
 • Inhoud

  • Talentgericht kijken naar kinderen
  • Collective Teacher Efficacy (CTE)
  • Brede en verhoogde zorg
  • Link naar de ECTS-fiche: Zorg dragen in team (ap.be)
    
 • Online lesmomenten telkens van 18u tot 20u

  • Donderdag 9 februari 2023
  • Dinsdag 28 februari 2023
  • Donderdag 9 maart 2023
  • Donderdag 23 maart 2023
  • Donderdag 27 april 2023
  • Donderdag 25 mei 2023
    
 • Praktisch

  • Online via Teams
  • Prijs: € 290