Skip to main content
INNOVATION HUB

Media, Design en IT

Onderzoek en adviesverlening rond video en motion graphics, AI en data-gedreven personalisatie, game user experience design en duurzame communicatie en ontwerp.
Onderzoekscoördinator: Veerle Van Assche

veerle.vanassche@ap.be

Het kenniscentrum Media, Design en IT bestaat uit een collectief van onderzoekers met uiteenlopende achtergronden in media, communicatie, design en IT. 

Het onderzoek vertrekt steeds vanuit een praktijkgeoriënteerde blik en heeft tot doel geïntegreerde en bruikbare methodieken, tools en kennis tot het werkveld te brengen binnen volgende vier expertisegebieden: 

  • Video en motion graphics in een professionele context

Onderzoek gericht op het effectief inzetten van video en motion graphics in bedrijfscommunicatie. 

  • Game user experience design

Onderzoek gericht op de optimalisatie van het game-(product)ontwikkelings-proces door middel van games-gebruikersonderzoek en gebruikersgericht ontwerp. 

  • AI-toepassingen en data-gedreven personalisatie 

Onderzoek gericht op de technische ontwikkeling van AI-applicaties en de uitdagingen die hiermee gepaard gaan.

  • Duurzaam en gebruikersgericht ontwerpen, ontwikkelen en communiceren

Onderzoek gericht op de verduurzaming van communicatie-, ontwerp- en ontwikkelprocessen. 

Onderzoek

Methodische sterktes

Methodische sterktes

De onderzoekers uitgebreide expertise in innovatief gebruikersonderzoek. Het gaat hier onder meer om: 

  • Behoefteanalyses bij zowel consumenten als bedrijven via diepte-interviews, focusgroepen, surveys… 

  • Designresearch met de ontwikkeling van prototypes van communicatie-uitingen en -producten 

  • Gebruikerstesten met gebruik van zowel zelfrapporterings- als psychofysiologische meetinstrumenten (zoals bv. eye-tracking)  

 

Door de mix van diverse profielen is de onderzoeksgroep uniek gepositioneerd om interdisciplinair, praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek te doen.  

 

Dienstverlening

Dienstverlening aan en samenwerking met het werkveld

Dienstverlening aan en samenwerking met het werkveld

We voeren onderzoek consequent uit in nauwe samenwerking met professionals vanuit het werkveld en de bevindingen worden daadwerkelijk toegepast in de praktijk.

Bedrijven en organisaties kunnen bij de onderzoeksgroep MDI ook aankloppen voor dienstverlening en trainingen op maat. Daarnaast zijn er diverse vormen van samenwerkingen mogelijk, waarbij ook studenten of docenten worden betrokken.  

 

Struikel je over bepaald probleem of vraagstuk en kunnen wij als experten een oplossing bieden? Via het Blikopener-project kan het MDI-team gratis meedenken en advies verlenen.

 

We zijn ook steeds op zoek naar partners om in co-creatie op zoek te gaan naar oplossingen voor vraagstukken en uitdagingen binnen profit en social profit, die op de één of andere manier raakpunten hebben met onze vier speerpunten. Heel concreet zijn we nu op zoek naar samenwerkingspartners voor een project rond AI in de sociale sector.

 

Contact opnemen?