Overslaan en naar de inhoud gaan

Spot op: Terug gaan werken in coronatijden

2020 brengt een heel nieuw scenario in de wereld door de coronapandemie. Eenvoudig zijn de oplossingen niet, maar we geven jullie enkele tips en instructies om het werk in deze ongewone en moeilijke omstandigheden gezond en veilig te kunnen doen.


Veel informatie vinden jullie al op de website info-coronavirus.be. Er zijn ook sectorgidsen te vinden op werk.belgie.be

 

Een samenvatting van de algemene regels

Iedereen kent ondertussen de vuistregels:

 • BLIJF IN UW KOT!
 • Zorg voor social distancing (hou voldoende afstand dus minimum anderhalve meter), 
 • Beperk je fysieke contacten (dus organiseer geen groepsbijeenkomsten), 
 • Was regelmatig en grondig je handen 
 • Draag neus- en mondbescherming op plaatsen waar je de afstanden niet kan garanderen


Een goede hygiëne van de werkplekken, arbeidsmiddelen en sociale voorzieningen (kleedkamers, toiletten, lunchruimten, ontvangst- en vergaderlokalen) is cruciaal. Maak ook een circulatieplan met eenrichtingsverkeer op ter preventie van onnodig fysiek contact.

Meer en meer wetenschappers denken dat het coronavirus ook overgedragen kan worden via aërosolen (fijne druppeltjes) die tijdens een gesprek of bij normaal ademen uitgestoten worden. Deze fijne druppeltjes kunnen virusdeeltjes bevatten als een besmette persoon ze uitademt. Onder normale omstandigheden met voldoende verluchting, wordt de kans op overdracht van het coronavirus via aërosolen eerder klein geacht. Bij onvoldoende verluchting en/of hoge bezetting is dit wel een risico. Lees meer hierover in de spot op 'Ventileren is een must'!

Corona_Algemeen.jpg
 

Een signalisatiepakket met o.a. de affiche met de vuistregels is hier te downloaden en af te printen op A3-formaat.

Verlies bij het toepassen van coronamaatregelen ook de preventiehiërarchie niet uit het oog. Blijf zoveel mogelijk thuiswerken (eliminatie), zoek een alternatieve werkwijze (substitutie), pas je processen aan, bescherm collectief en ga in laatste instantie pas voor persoonlijke bescherming.

corona preventiehierarchie.jpg
 

Een uitwerking van dit alles vind je verderop in dit document. 

 

Hygiëneregels

Als je moet niezen of hoesten, bedek dan steeds je mond met een tissue of zakdoek. Als je die niet bij de hand hebt, bedek hem dan door in de binnenkant van je elleboog te niezen of hoesten. Bij voorkeur gebruik je elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi je het weg in een gesloten pedaalemmer. 

Een doorgedreven handhygiëne is bij virusbestrijding vereist. Dit houdt het volgende in.

 • Raak voorwerpen en oppervlakken die door anderen gebruikt of aangeraakt zijn niet aan. Was grondig je handen als je het wel doet.
 • Was regelmatig je handen met water en vloeibare zeep of een handvol handalcohol. Op de site van het agentschap Zorg & Gezondheid vind je de instructiefiche correct handen wassen met water en zeep.

Instructies handen wassen met water en zeep_feb2020.jpg
 

Voor de reiniging van werkplekken en arbeidsmiddelen zijn duidelijke afspraken nodig. 

Zo moet je de arbeidsplaats en werkposten bij elk nieuw gebruik (zeker als iemand anders het moet gebruiken) grondig schoonmaken. Zorg ook voor de reiniging tussen de shiften door. 

Reinig materiaal en arbeidsmiddelen na gebruik. Denk daarbij ook aan je ICT zoals de toetsenborden, computermuizen, smartphones of bedieningsschermen van machines of printers. Bij touchscreens kan je dat oplossen door het gebruik van een touchscreen-pen.

Ook voorwerpen die veel en regelmatig door verschillende mensen aangeraakt worden, moeten proper gehouden worden. Versta heel breed wat hieronder valt zoals klinken, handvaten, leuningen, drank- of snackautomaten, bedieningsknoppen van toestellen en materiaal, liftknoppen, handgrepen van kasten en schuiven, waterkranen of lichtschakelaars.

Voorzie in de aanwezigheid van passende beschermingsmiddelen, schoonmaakproducten en instructies (of opleiding) voor de juiste methode van reiniging.

Ook de sociale voorzieningen verdienen extra aandacht. Hiermee bedoelen we de kleedkamers, toiletten, lunchruimten, ontvangst- en vergaderlokalen. 

Bij aankomst op het werk of tijdens de pauzes is het soms moeilijker om contacten te vermijden. Mogelijke preventiemaatregelen zijn:

 • Het voorzien van meerdere in- en uitgangen.
 • Het toestaan van variabele werk- en/of lunchtijden, wat automatisch impact heeft op de bezetting van de werkvloer of de refter. Laat enkel zelf meegebrachte lunchpakketten of voorverpakte maaltijden toe.
 • Het gebruik van liften enkel toestaan voor mensen met een beperkte mobiliteit. De anderen nemen de trap. Als de trap breed genoeg is, wordt de ene kant voor stijgen en de andere voor dalen gebruikt worden. Als er meerdere trappen zijn kan het stijgen of dalen op aparte trappen gebeuren.
 • Scherm voldoende wasbakken, urinoirs en toiletten af om de regels van social distancing te kunnen naleven. Zorg voor voldoende vloeibare zeep (liefst in dispensers die je niet moet aanraken). Laat de toiletruimte op regelmatige tijdstippen grondig reinigen en verluchten. Let op het handen wassen vóór en na het gebruik.
 • Verminder het aantal zitplaatsen in de cafetaria volgens deze regels. Handen wassen vóór en na het gebruik.
 • Beperk het aantal personen dat gelijktijdig de kleedkamers gebruikt en voorzie indien nodig tijdelijk extra plaatsen. Handen wassen vóór en na het gebruik.
 • Vervang het gebruik van vergaderlokalen door vergaderingen, opleidingen, werkoverleg en andere bijeenkomsten te organiseren via digitale communicatiemiddelen en -tools, zodat iedereen thuis of vanop de werkplek kan deelnemen.

 

Het gebruik van mondmakers

Als alle collectieve beschermingsmiddelen uitgeput zijn en de inrichting van de werkplaats niet toelaat om de 1,5 meter afstand te houden, pas dan is het gebruik van een mondmasker een optie.

De procedure bij het gebruik is gekend:

 • Zorg ervoor dat je mondkapje schoon en gewassen is 
 • Was je handen goed voordat je het mondmasker aanraakt en dep ze daarna droog met papieren een wegwerphanddoekje. 
 • Raak enkel de elastieken of lintjes aan bij het opzetten van het masker.
 • Pak het mondkapje en knoop het goed vast, waarbij je één bandje op je kruin knoopt en één bandje in je nek. Controleer of het kapje stevig genoeg vastzit en prettig aanvoelt, zodat je het later niet nogmaals aan moet raken. Druk het rondom je neus goed aan.
 • Was na het opdoen van het mondkapje opnieuw je handen goed met water en zeep.
 • Wil je het mondkapje weer afdoen, raak dan het voorste gedeelte van het mondkapje niet aan. Knoop het bandje in je nek als eerste los en doe daarna hetzelfde met het bandje op de kruin van je hoofd. Pak het mondkapje vast aan de randen of aan de bandjes.
 • Herbruikbare mondmaskers kan je wassen op 60° tot 95° C. Droog het mondkapje in de droger of aan de waslijn. 
 • Zijn de mondkapjes droog? Haal ze dan met schone handen of latex handschoenen aan uit de droger of van de waslijn en stop ze in een goed afsluitbare plastic zak.
 • Als je het mondkapje strijkt, doe dat dan bij een minimale stand van 150 graden (twee sterren op het strijkijzer).


Op info-coronavirus.be vind je een instructiefiche voor het dragen van een stoffen mondmasker. Ook kom je er te weten wanneer je best een nieuw mondmasker neemt en hoe je je mondmasker best wast.

mondmasker.jpg

 

Aanpassingen aan de werkplek

Over de inrichting van het onthaal van je vestigingen vind je hieronder enkele tips.

Zorg voor eenrichtingsverkeer door gebruik te maken van markeringen, linten of fysieke barrières vanaf de ingang. 

Plaats aan de onthaalbalie van plexi – of andere schermen en tussenwanden. Als dit niet mogelijk is, stel dan mondmaskers (en eventueel handschoenen) ter beschikking van je personeel.

Plaats aan de ingang (of in de laad- en loszone) extra sanitaire zuilen om de handen te kunnen ontsmetten. 

Ook de werkposten worden aangepast. 

De eerste en belangrijkste regel hierover is: organiseer voor functies die het toelaten zo maximaal mogelijk telewerk.

Voor andere activiteiten en taken organiseer je het werk zo dat de medewerkers voldoende afstand kunnen houden zoals voorzien in de regels rond social distancing. Dit kan op verschillende manieren.

 • Door het aantal medewerkers dat tegelijkertijd in één ruimte werkt te beperken of verminderen (bijv. door thuiswerken, pauzes aan te passen of een beurtrolsysteem).
 • Door de inrichting van de werkpost te wijzigen zodat er voldoende afstand is tussen de plaatsen (bijv. door de bureaus verder uit elkaar te plaatsen, minder bureaus te gebruiken in een open office, werkplekken te verdelen over afzonderlijke ruimtes of door rug aan rug te werken in plaats van face to face.
 • Als de vorige maatregel niet mogelijk is, kan je de werkruimte afschermen of compartimenteren door de plaatsen van schermen, wanden of kasten die hoog genoeg zijn.
 • Begeef je enkel in de ruimten waar je nodig bent voor je werkzaamheden.
 • Als je werkt in teams: beperk dan de grootte van het team en vermijd teveel rotatie in de samenstelling van het team. 


Bekijk alvast op facebook hoe wij op het Veiligheidsinstituut de terugkeer naar de werkvloer voorbereiden.

 

Relevante links

 

Video's over coronapreventie

Napo in... Stop de pandemie

 

Napo is … aan het telewerken om de pandemie te stoppen

 

 

  

MEER WETEN?
STEL JE VRAAG AAN HET INFORMATIECENTRUM VAN HET VEILIGHEIDSINSTITUUT