Overslaan en naar de inhoud gaan
project

We CQ, Spotting talent

Om de vergrijzing het hoofd te bieden, is het noodzakelijk de werkzaamheidsgraad bij de actieve bevolking zo hoog mogelijk te houden. Personen met een niet-EU herkomst blijken moeilijk toegang te vinden tot de arbeidsmarkt. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de selectieprocedures onvoldoende afgestemd zijn op de specificiteit van deze groep. Binnen dit onderzoek willen we dan ook een interventie ontwikkelen die de rekruteerder handvaten biedt om personen met een niet-EU herkomst meer kansen te geven op de arbeidsmarkt en tegelijkertijd de kandidatenpool te vergroten.

In de eerste fase analyseerden we literatuur en cijfermateriaal en namen we diepte-interviews af van rekruteerders en werknemers of sollicitanten met een niet-EU herkomst. We bekeken welke aspecten van ‘culturele intelligentie’ (CQ) rekruteerders reeds bewust of onbewust aanwenden en welke we kunnen versterken.

CQ is een multi-dimensioneel, geaggregeerd construct met 4 dimensies en 11 sub-factoren die de vaardigheden om succesvol te handelen in interculturele settings omvatten. Zo bleek dat rekruteerders weinig stilstaan bij een vacaturetekst en zich niet voorbereiden op een interculturele ontmoeting (metacognitief CQ). Rekruteerders hebben over het algemeen geen weet van sollicitatieprocedures in andere landen en houden er geen rekening mee dat een CV en motivatiebrief typisch zijn voor onze arbeidsmarkt (cognitief CQ). Rekruteerders zeggen diversiteit belangrijk te vinden, maar de uitstraling naar de klant en organisationele overwegingen kunnen een drempel vormen om personen met een niet-EU herkomst aan te werven (motivationeel CQ). De geïnterviewde rekruteerders trachten kandidaten met een niet-EU herkomst op hun gemak te stellen, maar doen dit niet steeds op de beste manier (gedragsmatig CQ).

CQ kan, als dynamisch construct, ontwikkeld worden door interventies gebaseerd op de experiential learning theorie. Op basis van de onderzoek bevindingen wordt dan ook een vormingspakket ontwikkeld. Dit verloopt in 3 cycli, waarbij het ontwikkelde materiaal telkens samen met nieuwe bedrijven geëvalueerd wordt om het vervolgens bij te sturen. Tot slot zal de interventie aangeboden en actief gepromoot worden als vormingspakket.

GW_We CQ_Nieuw.JPG