Overslaan en naar de inhoud gaan
project

NOKA - Navigerende Oncologische Kaart Antwerpen

Probleemstelling en centrale onderzoeksvraag

Kanker heeft niet enkel een fysieke impact op de oncologische patiënt, maar kent ook een hoge psychologische belasting wat een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van leven. De WHO bevestigt dit door hun definitie: gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven van de mens is een wisselwerking tussen fysieke gezondheid, psychologische gezondheid, de onafhankelijkheidsgraad, sociale relaties en waarden en normen in interactie met de omgeving. 

Om de aangeboden zorg te optimaliseren en zelfzorgmanagement bij de patiënt te ondersteunen is dus een goed georganiseerde gezondheids- en welzijnszorg vereist. Hierbij kunnen navigerende interventies een grote impact hebben omdat ze de kennis van de oncologische patiënt omtrent zijn ziekte verhogen. Aangezien er op die manier steeds meer wordt verwacht van oncologische patiënten om zelfzorg te managen, is het belangrijk om doelgericht te ondersteunen en zo de patiënt in staat te stellen om factoren die invloed uitoefenen op het ziekteverloop aan te pakken.

Het integreren van eHealth in de oncologische behandeling kan dan ook een efficiënte strategie zijn om de kwaliteit van leven te bevorderen. Het raadplegen van informatie via een app om de oncologische patiënt te ondersteunen wordt zelfs door zowel patiënten als zorgverleners als een meerwaarde beschouwd. Daarom starten we vanuit nauwe samenwerking met het Platform Transmurale Oncologische Zorg Antwerpen (PTOZA) het project ‘De Navigerende Oncologische Kaart’ dat de oncologische patiënt navigeert tijdens kritische zorgmomenten en ondersteunt in zijn zelfzorgmanagement. Deze applicatie/site zal in de eerste plaats ter beschikking staan voor patiënten en mantelzorgers maar ook voor professionele en niet-professionele zorgverleners. Het doel is om informatie aan te bieden op verschillende momenten in het zorgtraject om doeltreffend zelfzorgmanagement te bevorderen om zo lange termijn outcomes, zoals een goede kwaliteit van leven, te bereiken.

De centrale onderzoekvraag luidt: Hoe kan de oncologische patiënt, behandeld in het dagziekenhuis, via digitale platformen beter geïnformeerd worden en wegwijs geraken in het zorgaanbod op cruciale zorgmomenten?

Methodologie

Dit project wordt ondersteund door de combinatie van verschillende onderzoeksmethodes. Informatie zal vergaard worden uit wetenschappelijke literatuur samen met een kwalitatieve benadering door afname van interviews bij oncologische patiënten, hun mantelzorgers en zorgverleners. Naarmate het project verder vordert zal de informatie bijkomend gehaald worden uit een kwantitatieve benadering door middel van surveyonderzoek. De sterkte ligt in het betrekken van de uiteindelijke gebruiker bij aanvang van het project waardoor de volledige patient-journey in kaart gebracht wordt en er voortdurend bijsturingen op vraag van de gebruiker kunnen plaatsvinden.