Overslaan en naar de inhoud gaan
project

Educatief aanbod 'Klimaat en droogte'

De klimaatverandering is wereldwijd één van de belangrijkste uitdagingen van de komende decennia. Eén van de gevolgen van klimaatverandering, die ook bij ons al voelbaar zijn, is meer extreme weerfenomenen, zoals droogte maar ook extreme regenval. Kwetsbaarheid voor beide fenomenen wordt nog versterkt door een dichte bebouwing en veel verharding als gevolg van onze hoge bevolkingsdichtheid. Vooral waterschaarste vormt de laatste jaren een steeds groter probleem in Vlaanderen. De Vlaamse regering heeft daarom een actieplan opgesteld om onze samenleving te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Dit plan omvat investeringen in duurzame infrastructuur en slimme technologieën, aandacht voor doordacht ruimtebeleid evenals sensibilisering en gedragssturing nodig voor duurzame ontwikkeling. Ook onderwijs kan hierbij een belangrijke rol spelen.

AP zal in opdracht van en in overleg met het Departement Omgeving (Vlaamse overheid) een nieuw educatief aanbod ontwikkelen specifiek voor studenten uit de lerarenopleiding, met als hoofddoel hen vertrouwd te maken met de algemene competenties die nodig zijn voor educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO). EDO omvat leerprocessen die leerlingen voorbereiden op hun rol als actieve burgers die kunnen en willen bijdragen aan een betere toekomst. Concrete inhouden rond klimaat en lokaal relevante casussen rond droogte vormen het inhoudelijke kader op basis waarvan studenten en lerarenopleiders hun EDO-competenties via dit aanbod zullen kunnen versterken. Het educatief aanbod zal studenten bewust maken van EDO-competenties en hen een houvast bieden om ze te gebruiken om ook andere duurzaamheidsthema’s te verkennen met hun toekomstige doelpubliek (leerlingen kleuter-, lager of secundair onderwijs). Het educatief aanbod zal bruikbaar zijn voor lerarenopleiders in de hogeschool, maar ook voor educatoren in de Vlaamse educatieve centra.