Overslaan en naar de inhoud gaan
project

Data Driven Marketing Strategy (DDMS)

bron: IStockPhoto

Data zijn van cruciaal belang in het hedendaagse marketinglandschap. Studies tonen aan dat datagedreven marketingbeslissingen doorgaans effectiever zijn dan intuïtiegedreven beslissingen. Wat betreft datagedrevenheid stellen we vast dat Vlaamse KMO’s hier minder mee bezig zijn dan hun buitenlandse concurrenten. Sluitend onderzoek dat de redenen hiervoor aantoont, ontbreekt nog. Ook koepelorganisaties vanuit de sector zijn vragende partij naar verder onderzoek. De centrale onderzoeksvraag van dit project is: Welke factoren bepalen de datagedrevenheid en datamaturiteit van KMO’s?

Met het oog op het beantwoorden van deze onderzoeksvraag, formuleren we 2 onderzoeksdoelen:

  1. Op basis van grootschalig survey-onderzoek bij KMO’s willen we in kaart brengen hoe ver zij staan met hun datastrategie en willen we diverse determinanten identificeren van datagedrevenheid en datamaturiteit aan de hand van een technologisch beslissingsmodel (Bijv. het UTAUT-model). Aan de hand van structurele vergelijkingsmodellen wordt de voorspellende waarde van deze en andere determinanten (verwachte meeropbrengst, verwachte inspanningen, sector, bedrijfsgrootte, …) ingeschat.
  2. Op basis van hetzelfde survey-onderzoek als in (1) willen we vooral nagaan, (a) wat de invloed is van GDPR op de transformatie van KMO’s naar meer datagedreven organisaties, en in mindere mate (b) in hoeverre KMO’s actie hebben ondernomen om zich aan te passen en (c) wat op het moment van de bevraging de meest prangende vragen zijn bij KMO’s over de implementatie van de GDPR.

Wat betreft implicaties, helpt het eerste onderzoeksdoel bij de directe identificatie van determinanten van datagedrevenheid en datamaturiteit, wat informatie kan opleveren voor sensibiliseringsinitiatieven. Het tweede onderzoeksdoel dient om een juridisch vademecum te ontwikkelen zodat KMO’s zich meer bewust worden van hoe met data om te gaan en hoe zij klanten moeten inlichten.