Overslaan en naar de inhoud gaan
project

Corporate Video Monitor

Probleemschets

Bedrijven en non-profitorganisaties zetten video vandaag meer dan ooit in voor diverse corporate doelstellingen en doelgroepen. Zo willen ze met video niet alleen medewerkers motiveren, trainen en instrueren maar ook tonen dat ze over de kwaliteiten van een goede werkgever beschikken. Daarnaast willen organisaties onder meer presenteren wie ze zijn en wat ze doen, zich positioneren aan de hand van hun kernwaarden en/of zich als verantwoord ondernemer op de kaart zetten. Sinds 2000 organiseert de opleiding Communicatie van AP Hogeschool de Video Experience Day, een evenement waarop awards worden uitgereikt aan de beste Belgische corporate video's van het voorbije jaar. Derdejaarsstudenten Communicatie hebben onder begeleiding van twee lectoren de praktische uitwerking van het evenement in handen. Kanaal Z/Canal Z treedt daarbij sinds 2014 op als officiële co-organisator van het evenement.  In 2022 had het Festival 157 deelnemende films en 308 bezoekers op het evenement.  

Met Video Experience Day wil AP niet alleen een netwerkforum aanbieden aan professionals uit de sector (bedrijven, non-profitorganisaties, productiehuizen, communicatiebureaus, enz.) maar ook knowhow bieden omtrent creatie, productie en verspreiding van corporate video. Daarom lanceerden we in 2015 in samenwerking met VBO en iVOX de Corporate Video Monitor, een onderzoek dat jaarlijks wordt herhaald. Door middel van een online bevraging bij het Belgische publiek gaan we na in hoeverre het publiek videomateriaal van bedrijven effectief bekijkt en kan waarderen. De online survey bevat twee modules: een basismodule met vragen die elk jaar opnieuw aan bod komen en die toelaten om verschuivingen doorheen de tijd op te volgen en een variabele gedeelte dat het mogelijk maakt om elk jaar één specifiek aspect verder uit te diepen. Zo werd in 2021 ingezet op duurzaam ondernemen. In 2023 leggen we in het variabele gedeelte de focus op het thema ‘Employer Branding’. 
 
Het thema Employer Branding is vandaag duidelijk een hot topic in de bedrijfswereld. In heel veel sectoren nam de laatste jaren het aantal vacatures sterk toe. Ook de lijst met knelpuntberoepen werd almaar langer. Werkgevers halen niet alleen alles uit de kast om hun vacatures ingevuld te krijgen maar ook om hun werknemers tevreden aan boord te houden. Video is daarvoor een belangrijk communicatiemiddel. Bewegend beeld geeft meer dan foto’s of teksten de bedrijfscultuur en de sfeer van het bedrijf mee.  Daarom geeft Video Experience Day reeds van in 2008 aandacht aan dit type video. Omwille van het belang van het thema Employer Branding besteden we in Corporate Video Monitor editie 2023 specifieke aandacht aan de rol van video in het proces van Employer Branding.  

Onderzoeksvragen
  • Basismodule: Hoe groot is de interesse in en de waardering van het Belgische publiek tegenover video van profit- en non-profitorganisaties? In welke mate en via welke kanalen en dragers bekijken Belgen corporate video en aan welke criteria moeten bedrijfsvideo’s voldoen om gesmaakt te worden?  
  • Variabele module: Via welke kanalen kunnen (potentiële) werkgevers sollicitanten verleiden tot een nieuwe job? Welke informatie verwacht de (bijna) werkende Belg in die zoektocht en wat is het belang van video in dit zoekproces?
Onderzoeksmethode

Een online survey bij 1000 Belgen jonger dan 60 jaar representatief op geslacht, leeftijd, beroep en regio. De variabele module wordt enkel beantwoord door (potentiële) werknemers.  Dataverzameling gebeurt in maart 2023 met hulp van iVOX.

Wil je nog meer weten over corporate video? Lees hier meer over ons onderzoek VIDA (VIDeo en Activatie).
 

Rapporten

Corporate Video Monitor 2020

Corporate Video Monitor 2020

Ik ga akkoord met de privacy policy

Persbericht CSR 2021

Persbericht CVM 2020

Persbericht Online events 2021

Rapport Corporate Video Monitor 2021

Rapport Corporate Video Monitor 2021

Ik ga akkoord met de privacy policy

Rapport Corporate Video Monitor 2023

Rapport Corporate Video Monitor 2023

Ik ga akkoord met de privacy policy