Overslaan en naar de inhoud gaan
project

APplying without limits, Spotting Talent

Probleemstelling

De Vlaamse regering formuleerde in haar regeerakkoord 2019-2024 de doelstelling om de werkzaamheidsgraad tegen 2024 op te trekken naar 80%. Het is dan ook essentieel om iedereen maximale en gelijke kansen te bieden bij het vinden en behouden van een job. Hiervoor onderneemt de Vlaamse regering een rits van activerende maatregelen. Echter, ook werkgevers kunnen door een inclusiever aanwervingsbeleid de werkzaamheidsgraad verhogen. 
Met de onderzoekslijn Spotting Talent zet de Professionele Bachelor Toegepaste Psychologie (PBa TP) in op gelijke kansen in wervings- en selectieprocedures. Voor elke tien werkende Belgen is er één langdurig ziek. Mentale gezondheidsproblemen vormen de belangrijkste oorzaak en de coronacrisis van 2020-2021 zal dit nog uitvergroten. Na personen met een migratie-achtergrond (zie project We CQ, Spotting Talent), nemen we nu dan ook personen met een psychische beperking als doelgroep onder de loep.

Projectdoel

Dit project wil recruiters ondersteunen om bij de selectie van geschoolde medewerkers oog te hebben voor gelijke kansen voor personen met een psychische beperking door de ontwikkeling van een online tool ter bevordering van een inclusief wervings- en selectieproces.

Theorie

Herziening van de selectieprocedure, als eerste stap in het tewerkstellingsproces, kan bijdragen aan gelijkere kansen op de arbeidsmarkt. We belichten alle fasen in het wervings- en selectieproces, van het competentieprofiel tot de keuze voor de geschikte kandidaat. Daarbij trachten we unconscious bias, onbewuste associaties die onze keuzes beïnvloeden, zoveel mogelijk te beperken.

Methodologie

Na een gerichte literatuurstudie en het bevragen van experten, de doelgroep en recruiters, worden criteria opgesteld voor good practices in werving en selectie van personen met een psychische beperking. Bestaande praktijken worden geëvalueerd en nieuwe aanbevelingen worden, waar nodig, geformuleerd. Een online tool wordt in een piloot getest en aangeboden op spottingtalent.ap.be.