Vrijwilligerswerk | AP Hogeschool Overslaan en naar de inhoud gaan

Vrijwilligerswerk

 • Dagtraject

  Modules

  • Module 1: De organisatie en de vrijwilliger
   • Missie en Visie
    Een missie moet meetbaar en evalueerbaar zijn. Daarom leren we langetermijndoelen SMART te formuleren. We bekijken ook de verschillende onderdelen van een visietekst en hoe je deze moet implementeren in je huidige werking.
     
   • HR- competentieprofielen
    We gaan op zoek wie je nodig hebt om je visie te realiseren. Welke skills zijn noodzakelijk en hoe gebruiken we deze informatie in het wervingsproces? We maken een HR-diagram en een vereenvoudigd competentieprofiel op.
     
   • Verbreding vrijwilligersbeleid: samenwerken met studenten en scholen
    We bekijken hoe je succesvolle samenwerkingen kan opzetten met scholen en studenten. Wat betekent Community Service Learning en hoe kan dit een meerwaarde zijn voor je organisatie? Als praktijkopdracht werk je een design thinking experiment uit.
     
   • Verbreding vrijwilligersbeleid: samenwerken met werknemers en bedrijven
    We bekijken hoe je succesvolle samenwerkingen kan opzetten met werknemers en bedrijven. Wat is Corporate Social Responsibility en hoe kan dit een meerwaarde zijn voor je organisatie? Als praktijkopdracht werk je 3 types van sociale teambuildings uit.
     
   • Wervingskanalen
    We bespreken verschillende kanalen die je kan inzetten om potentiële vrijwilligers te bereiken. Je brengt in kaart welke communicatie en wervingskanalen nu al worden ingezet en welke resultaten en doelen hieraan verbonden zijn. Je legt de basis voor een communicatieplan door per medium een doel te bepalen.
     
   • Pirate funnel
    We bespreken de 5 fases waar een potentiële vrijwilliger doorgaat:
    1. Awareness
    2. Acquisition
    3. Activation
    4. Retention
    5. Revenu
    6. Referral
     
   • Klare taal en wervingscommunicatie
    Hoe kan je kort en krachtig communiceren? En welke invloed heeft het gekozen medium op je boodschap? Hoe kan je storytelling implementeren in je communicatie? Je kiest een praktijkvoorbeeld en herwerkt deze wervingscommunicatie op basis van de theorie. Je krijgt ook concrete oefeningen rond pitching en storytelling.
  • Module 2: De vrijwilliger in de organisatie
   • Activation en retention
    Binnen dit onderdeel gaan we ons verder verdiepen in het wervingsproces. Hoe kan je ervoor zorgen dat vrijwilligers starten binnen een organisatie? En hoe zorg je ervoor dat zij ook effectief aan de slag blijven? We bekijken verschillende technieken waarmee je aan de slag kan.   
     
   • Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen
    We leren diverse gesprekstechnieken om ook moeilijke thema's bespreekbaar te maken. De presentiebenadering is hierbij de uitgangsbasis, om dan geleidelijk aan verder te gaan naar oplossingsgericht coachen, feedback geven, verbindende communicatie en conflicthantering.
     
   • Digitale tools
    We gaan aan de slag met verschillende marketing en communication automatisation tools. Zo kan je niet alleen tijd besparen maar ook je communicatie optimaliseren. Je maakt een analyse van de digitale media van je organisatie en verdiept je in een tool naar keuze.
     
   • Groeiteams
    We leren groeiteams opzetten, het bij elkaar brengen van de belangrijkste personen in de organisatie. Maar ook hoe je kan groeien door experimentele marketing en communicatie, hoe je een growth mindset inbed in je eigen werking en welke opvolgtools je kan hanteren.
     
   • Wervingsexperiment
    We brainstormen samen over een wervingsexperiment en over de keuze van kanalen en digitale tools. Je selecteert nadien 1 experiment dat je verder uitwerkt door doelen en impact te bepalen.
  • Module 3: Eindopdracht

   De eindopdracht bestaat uit een presentatie.

  Opleiders

  Je krijgt in het postgraduaat les van lectoren van AP en van ervaringsdeskundigen van vzw Give a Day. Deze organisatie verbindt burgers, scholen, non-profits, gemeentes en bedrijven, en geeft hen de tools én de goesting om samen maatschappelijke uitdagingen aan te gaan via vrijwillige inzet.
   

  Bart Wolput

  Bart Wolput is de oprichter van Give a Day, docent Vrijwilligerswerk en Burgerhulp en expert in smart cities. Als Chief of Change zet hij de strategie uit, stuurt hij het team aan, ontwikkelt en organiseert campagnes, vormingen en zorgt hij voor de uitrol en ondersteuning in Vlaanderen, Midden-, Noord-Europa en de rest van de wereld. Bart is heel zijn leven gebeten en gedreven om solidariteit te versterken, kan niet tegen armoede & uitsluiting, heeft altijd al vrijwilligerswerk gedaan, houdt van problemen daadwerkelijk op te lossen en de wereld voor eens en altijd ten goede te veranderen. 
   

  Nik Lippens

  Nik Lippens is mede-oprichter van Give a Day, expert in community service learning, burgerschap in het onderwijs en onderwijsinnovator. Binnen Give a day leidt hij het project ‘De Vooruitdaging’, waarbij leerlingen secundair en studenten hoger onderwijs uitgedaagd worden om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken door zich vrijwillig in te zetten voor een organisatie in hun buurt of door acties en projecten te realiseren voor scholen. Nik ontwikkelt hiervoor methodieken, trainingen en lesmateriaal.

  Toelatingsvoorwaarden

  Als je al een bachelor- of masterdiploma hebt, kan je een postgraduaat volgen en hiervoor een getuigschrift behalen. Wie geen bachelor- of masterdiploma heeft, kan de opleiding als bij- of nascholing volgen. Deze kandidaten ontvangen een attest nadat ze de opleiding voltooid hebben.

  Dit postgraduaat is in de eerste plaats gericht op professionals die actief bezig zijn met vrijwilligerswerking of met een vrijwilligersproject binnen een vereniging (VZW, mutualiteiten, burgerwerking, gemeente of NGO) en deze projecten verder wensen uit te bouwen.

  We verwachten volgende basisattitudes bij aanvang en tijdens de opleiding:

  • Psychologische en digitale nieuwsgierigheid
  • Engagement om nieuwe kennis toe te passen
  • Beschikken over voldoende persoonlijke reflectievaardigheden
  • Impactgericht werken met duidelijke doelstellingen

  Praktische informatie

  Prijs

  Deze opleiding loopt over 1 academiejaar en de kostprijs bedraagt € 1300. De opleiding komt in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof.

   

  Lesdata

  Deze opleiding bestaat uit 10 lesdagen tussen 29 september 2020 en 15 juni 2021.

   

  Data

  Inhoud

  29/09/2020

  Kennismaking en overzicht verloop opleiding

  20/10/2020

  Missie en visie

  HR- competentie en profiel

  10/11/2020

  Verbreding vrijwilligersbeleid: samenwerking met  studenten en scholen

  Verbreding vrijwilligersbeleid: samenwerking met werknemers en bedrijven

  24/11/2020

  Wervingskanalen

  De pirate Funnel

  15/12/2020

  Klare taal

  Wervingscommunicatie

  9/02/2021

  Activation

  Retention

  2/03/2021

  Digitale tools

  23/03/2021

  Groeiteams

  Opzetten van experiment

  27/04/2021

  Evaluatie experiment (halve dag)

  15/06/2021

  Eindopdracht: presentatie