Overslaan en naar de inhoud gaan

Vrijwilligerswerk

 • Dagtraject

  Modules

  • Module 1: De organisatie en de vrijwilliger
   • Missie en Visie
    Een missie moet meetbaar en evalueerbaar zijn. Daarom leren we langetermijndoelen SMART te formuleren. We bekijken ook de verschillende onderdelen van een visietekst en hoe je deze moet implementeren in je huidige werking.
     
   • HR- competentieprofielen
    We gaan op zoek wie je nodig hebt om je visie te realiseren. Welke skills zijn noodzakelijk en hoe gebruiken we deze informatie in het wervingsproces? We maken een HR-diagram en een vereenvoudigd competentieprofiel op.
     
   • Verbreding vrijwilligersbeleid: samenwerken met studenten en scholen
    We bekijken hoe je succesvolle samenwerkingen kan opzetten met scholen en studenten. Wat betekent Community Service Learning en hoe kan dit een meerwaarde zijn voor je organisatie? Als praktijkopdracht werk je een design thinking experiment uit.
     
   • Verbreding vrijwilligersbeleid: samenwerken met werknemers en bedrijven
    We bekijken hoe je succesvolle samenwerkingen kan opzetten met werknemers en bedrijven. Wat is Corporate Social Responsibility en hoe kan dit een meerwaarde zijn voor je organisatie? Als praktijkopdracht werk je 3 types van sociale teambuildings uit.
     
   • Wervingskanalen
    We bespreken verschillende kanalen die je kan inzetten om potentiële vrijwilligers te bereiken. Je brengt in kaart welke communicatie en wervingskanalen nu al worden ingezet en welke resultaten en doelen hieraan verbonden zijn. Je legt de basis voor een communicatieplan door per medium een doel te bepalen.
     
   • Pirate funnel
    We bespreken de 5 fases waar een potentiële vrijwilliger doorgaat:
    1. Awareness
    2. Acquisition
    3. Activation
    4. Retention
    5. Revenu
    6. Referral
     
   • Klare taal en wervingscommunicatie
    Hoe kan je kort en krachtig communiceren? En welke invloed heeft het gekozen medium op je boodschap? Hoe kan je storytelling implementeren in je communicatie? Je kiest een praktijkvoorbeeld en herwerkt deze wervingscommunicatie op basis van de theorie. Je krijgt ook concrete oefeningen rond pitching en storytelling.
  • Module 2: De vrijwilliger in de organisatie
   • Activation en retention
    Binnen dit onderdeel gaan we ons verder verdiepen in het wervingsproces. Hoe kan je ervoor zorgen dat vrijwilligers starten binnen een organisatie? En hoe zorg je ervoor dat zij ook effectief aan de slag blijven? We bekijken verschillende technieken waarmee je aan de slag kan.   
     
   • Motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen
    We leren diverse gesprekstechnieken om ook moeilijke thema's bespreekbaar te maken. De presentiebenadering is hierbij de uitgangsbasis, om dan geleidelijk aan verder te gaan naar oplossingsgericht coachen, feedback geven, verbindende communicatie en conflicthantering.
     
   • Digitale tools
    We gaan aan de slag met verschillende marketing en communication automatisation tools. Zo kan je niet alleen tijd besparen maar ook je communicatie optimaliseren. Je maakt een analyse van de digitale media van je organisatie en verdiept je in een tool naar keuze.
     
   • Groeiteams
    We leren groeiteams opzetten, het bij elkaar brengen van de belangrijkste personen in de organisatie. Maar ook hoe je kan groeien door experimentele marketing en communicatie, hoe je een growth mindset inbed in je eigen werking en welke opvolgtools je kan hanteren.
     
   • Wervingsexperiment
    We brainstormen samen over een wervingsexperiment en over de keuze van kanalen en digitale tools. Je selecteert nadien 1 experiment dat je verder uitwerkt door doelen en impact te bepalen.
  • Module 3: Eindopdracht

   De eindopdracht bestaat uit een presentatie.

  Opleiders

  Je krijgt in het postgraduaat les van lectoren van AP en van ervaringsdeskundigen van Give a Day. Deze organisatie verbindt burgers, scholen, non-profits, gemeentes en bedrijven, en geeft hen de tools én de goesting om samen maatschappelijke uitdagingen aan te gaan via vrijwillige inzet.
   

  Bart Wolput

  Bart Wolput is de oprichter van Give a Day, docent Vrijwilligerswerk en Burgerhulp en expert in smart cities. Als Chief of Change zet hij de strategie uit, stuurt hij het team aan, ontwikkelt en organiseert campagnes, vormingen en zorgt hij voor de uitrol en ondersteuning in Vlaanderen, Midden-, Noord-Europa en de rest van de wereld. Bart is heel zijn leven gebeten en gedreven om solidariteit te versterken, kan niet tegen armoede & uitsluiting, heeft altijd al vrijwilligerswerk gedaan, houdt van problemen daadwerkelijk op te lossen en de wereld voor eens en altijd ten goede te veranderen. 
   

  Nik Lippens

  Nik Lippens is mede-oprichter van Give a Day, expert in community service learning, burgerschap in het onderwijs en onderwijsinnovator. Binnen Give a day leidt hij het project ‘De Vooruitdaging’, waarbij leerlingen secundair en studenten hoger onderwijs uitgedaagd worden om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken door zich vrijwillig in te zetten voor een organisatie in hun buurt of door acties en projecten te realiseren voor scholen. Nik ontwikkelt hiervoor methodieken, trainingen en lesmateriaal.
   

  Mieke Nieuwdorp

  Mieke Nieuwdorp is oprichter van Engage4 en docent 'cross-over' samenwerking bij UCLL. Ze deed meer dan 20 jaar ervaring op met opleiding en innovatie in de privésector en de universiteit. Met Engage4 biedt ze bedrijven en non-profit organisaties ervaringstrajecten, opleidingen en consultancy in ‘skills-based volunteering’. Deze vorm van employee volunteering laat medewerkers kennis en ervaring delen en versterkt alle partijen met een positieve impact op skills en motivatie. Mieke werkt vanuit de overtuiging dat ‘profit’ en ‘non-profit’ over en weer kunnen leren: kennisuitwisseling is tweerichtingsverkeer.
   

  Sarah Proost

  Sarah Proost is lector, onderzoeker en coördinator studieloopbaancoaching bij de opleiding Ergotherapie. Zij doceert vakken omtrent geestelijke gezondheidszorg, waarbinnen ze 10 jaar werkervaring heeft bij het openbaar psychiatrisch ziekenhuis. Als werkstudent behaalde Sarah een master in de Ergotherapeutische Wetenschappen (UGent, 2013).
   

  Sven Svensson

  Sven Svensson is praktijklector bij de opleiding Sociaal Werk en bestuursvrijwilliger in het jeugdwerk en sociaal cultureel volwassenwerk. Binnen de opleiding is hij gebeten door structureel sociaal werk, politisering en beleidsbeïnvloeding. Sven heeft heel wat ervaring opgedaan in het werkveld als sociaal cultureel werker, onder andere in het begeleiden van vrijwilligers. Hij (h)erkent dan ook de waarde van vrijwilligers voor een organisatie. Het afgelopen jaar begeleidde hij eveneens een onderzoek naar de manier waarop een ‘warm’ vrijwilligersbeleid kan bijdragen aan divers vrijwilligerswerk. Stilstaan bij de kracht van mensen in kwetsbare posities, dat wil hij graag meegeven aan anderen.
   

  Nadine Callewaert

  Nadine Callewaert is lector bij de opleiding Ergotherapie, waar zij voornamelijk communicatievakken doceert. Daarnaast ontwikkelt en coördineert zij ook verschillende modules over interprofessioneel samenwerken, zowel voor studenten als voor het werkveld. Samenwerken is voor Nadine een essentieel element om te komen tot een succesvolle uitwerking. Ze heeft jarenlange ervaring als therapeut en als lesgever in het  volwassenonderwijs, bij Hogeschool Antwerpen en Universiteit Antwerpen. Als moeder van 4 kinderen is zij ook altijd actief geweest als vrijwilliger in zowel school- sport- als vrijetijdsactiviteiten.
   

  Valérie Vanceulebroeck

  Valérie Vanceulebroeck is lector en onderzoeker bij de opleiding Verpleegkunde. Zij focust op onderzoeksthema’s rond cultuur, gezondheid en omgaan met kwetsbaarheid. Daarnaast zet ze haar schouders onder projecten die inzetten op maatschappelijke dienstverlening.

  Valérie behaalde een master in de Verpleeg- en Vroedkunde (Universiteit Antwerpen) en een postgraduaat Supervisie, Intervisie en Coaching. Naast onderwijs heeft zij ook werkervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Voor haar is dit postgraduaat een verlengstuk van haar jarenlange engagement als vrijwilliger en haar sterke motivatie om voor kwetsbare burgers maximale kansen te creëren. Zij gelooft dat je maar iets kan opbouwen door te beginnen bij jezelf en dat je steeds op zoek moet gaan de sterktes in een ander, zo kan je samen veel verwezenlijken.
   

  Lieve Walravens

  Lieve Walravens is lector bij de opleiding Orthopedagogie en gepassioneerd door het werken met groepen en teams. Ze nam reeds diverse engagementen op als vrijwilliger in het jeugdwerk en de zorgsector. Als directeur van een vormingsinstelling voor personen met een beperking coördineerde zij ook een zeer diverse vrijwilligersploeg. Lieve is ervan overtuigd dat vrijwilligers maar gemotiveerd kunnen worden en blijven als ze zich een waardevol deel voelen van een team en als een organisatie hun ‘goesting’ blijft prikkelen. Via diverse projecten in event management deed zij ook de nodige expertise op om het verhaal van een vrijwilligersorganisatie helder te vertellen en te laten leven.
   

  Greet Demesmaeker

  Greet Demesmaeker is lector bij de opleiding Orthopedagogie. Zij doceert Management in de Social Profit en Community Care, waarin de samenwerking met vrijwilligers bijzondere aandacht krijgt. Daarnaast geeft Greet vormingen in organisaties en is zij professional coach voor zowel hulpverleners als cliënten. Voordien stuurde zij als coördinator de vrijwilligerswerking aan van een dagwerking gericht naar volwassenen met een beperking. Een gelijkwaardige en integrale benadering van formele en informele zorg is haar uitgangspunt.

  Toelatingsvoorwaarden

  Als je al een bachelor- of masterdiploma hebt, kan je een postgraduaat volgen en hiervoor een getuigschrift behalen. Wie geen bachelor- of masterdiploma heeft, kan de opleiding als bij- of nascholing volgen. Deze kandidaten ontvangen een attest nadat ze de opleiding voltooid hebben.

  Dit postgraduaat is in de eerste plaats gericht op professionals die actief bezig zijn met vrijwilligerswerking of met een vrijwilligersproject binnen een vereniging (VZW, mutualiteiten, burgerwerking, gemeente of NGO) en deze projecten verder wensen uit te bouwen.

  We verwachten volgende basisattitudes bij aanvang en tijdens de opleiding:

  • Psychologische en digitale nieuwsgierigheid
  • Engagement om nieuwe kennis toe te passen
  • Beschikken over voldoende persoonlijke reflectievaardigheden
  • Impactgericht werken met duidelijke doelstellingen

  Praktische informatie

  Prijs

  Deze opleiding loopt over 1 academiejaar en de kostprijs bedraagt € 1450. De opleiding komt in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof.

   

  Lesdata

   

  Data

  Inhoud

  04/10/2022

  Kennismaking en overzicht verloop opleiding

  25/10/2022

  Missie en visie

  HR- competentie en profiel

  15/11/2022

  Wetgeving en procesplannen

  06/12/2022 Samenwerking scholen/bedrijven

  10/01/2023

  Wervingskanalen + pirate funnel

  31/01/2023

  Klare taal + wervingscommunicatie

  14/02/2023

  Activation + retention

  07/03/2023

  Groeiteams en opzetten van experiment

  28/03/2023

  Motiverende gespreksvoering en oplossingsgerichte coaching

  18/04/2023

  Digitale tools

  16/05/2023

  Uitvoeren en evalueren

  20/06/2023 Eindopdracht: presentatie