Overslaan en naar de inhoud gaan

Info voor studiebegeleiders

AP Hogeschool en de Universiteit Antwerpen ontwikkelden een vragenlijst voor studenten die peilt naar hun studiemethode en -motivatie. Deze test stelt studiebegeleiders beter in staat hun leerlingen/studenten te ondersteunen.

LEMO-vragenlijst

Lemo_logo.PNGAP Hogeschool ontwikkelde in samenwerking met Edubron van de Universiteit Antwerpen een leerstrategieën- en motivatievragenlijst (LEMO). Deze peilt bij jongeren tussen 14 en 21 jaar naar leervaardigheden en motivatiekenmerken die belangrijk zijn bij succesvol studeren. De kern is een zelfreflectievragenlijst en twee feedbackrapporten: een voor elke deelnemer en een met een groepsoverzicht.

Scholen, hogescholen en universiteiten, maar ook instellingen voor leerbegeleiding, kunnen de vragenlijsten uitsturen en groepsrapporten inkijken. Studenten hebben slechts 15 minuten nodig om de online vragenlijst in te vullen. Onmiddellijk daarna krijgen ze gedetailleerde feedback met toelichtingen en tips: wat loopt er al prima? Wat kan er nog beter?

Begeleiders krijgen per groep deelnemers een overzicht van de resultaten. Dat maakt een efficiënte studiebegeleiding mogelijk. Coördinatoren kunnen de groepsrapporten ook gebruiken om gevatte info over de leer- en motivatiekenmerken van studenten aan leerkrachten of docenten door te geven. Die kunnen vervolgens in de lessen daarop aanknopen.

In 2020 werd het instrument grondig gereviseerd. Er werden schalen herwerkt en toegevoegd, vooral bij de tweede graad. De feedbackrapporten werden inhoudelijk uitgebreid en lay-outmatig verbeterd. Intussen is er ook al enige ervaring mee opgebouwd: ook daarvan getuigen we.

Gebruik maken van de Lemo

Ga naar kickstart.goleweb.be en kies voor Aan de slag met Lemo. Daar vindt u de Handleiding Digitaal Beheer LEMO-vragenlijst met instructies om uw organisatie digitaal te registreren. U kan dan onmiddellijk deelnemersgroepen (klassen) aanmaken die u vervolgens digitaal uitnodigt op het moment dat u het wenst. LEMO is een web-based bevragingssysteem met automatische uitnodigings- en herinneringsmails, feedbackrapporten etc.

Kennismaking

Wij raden sterk aan om voordat u van start gaat met LEMO een nascholing / workshop te volgen. 

Doelen 

Na het volgen van een LEMO-workshop

 • ken je de onderdelen van het LEMO-instrument (deel 1)
 • heb je inzicht in de achterliggende theoretische kaders en de vertaling ervan in schalen (deel 1)
 • kan je de feedbackrapporten interpreteren en suggesties voor ontwikkeling geven (deel 2)
 • heb je ene eerste idee hoe je LEMO kan inzetten in het eigen traject van leerbegeleiding (deel 2)
 • kan je het digitaal systeem beheersen om zelf LEMO-vragenlijsten uit te sturen (deel 3 - optioneel)

Eerstvolgende sessies

Interesse in een workshop op maat?

Wij kunnen ook naar u toe komen. Een nascholing ter plaatse voor leerkrachten, leerlingenbegeleiders, coördinatoren en directieleden is financieel voor u interessant vanaf vier à vijf aanwezigen. Ten slotte geven we nascholingen op personeelsvergaderingen.

Begeleiden vanuit LEMO

Nadat de test is afgenomen, start het eigenlijke werk: het coachen van uw leerlingen/studenten. Meer info en materiaal is te vinden op de website http://lemo.goleweb.be/ onder ‘Begeleiden vanuit Lemo’.

ap_hogeschool_miniboekje_succesvol_leren_cover_0.jpgHet miniboekje ‘Succesvol Leren’ is hierbij ook een interessant instrument. Dat biedt leerlingen tips om hun leervaardigheden verder te ontwikkelen. Klik hier om het te lezen en/of te downloaden.

Ontvangt u graag enkele inkijkexemplaren van het gedrukte miniboekje ‘Succesvol Leren’ of wenst u direct meerdere exemplaren te bestellen? Vraag het aan via het online formulier.

Kostprijs
 • 1-3 miniboekjes: gratis
 • < 250 miniboekjes: 0,85€ per stuk
 • Vanaf 250 miniboekjes: 0.80€ per stuk
 • Gratis verzending

Bestelformulier miniboekjes

Geef op hoeveel exemplaren van het miniboekje 'Succesvol leren' u wil ontvangen.
Eén tot drie 3 stuk(s): gratis. Vanaf 4 stuks: 0,85 euro per miniboekje. Vanaf 250 stuks: 0,80 euro per miniboekje. Verzending is gratis.

Contact

 • Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen
 • +32 3 200 58 24