Overslaan en naar de inhoud gaan
expert

Sonia De Pauw

Sonia De Pauw studeerde af als pedagoog aan de VUB in 1979. Ze werkte in de opleiding Leraar Lager Onderwijs van de stad Brussel en van de stad Antwerpen.  Daarnaast gaf ze les in het graduaat Orthopedagogie en was ze een tiental jaar actief als studiebegeleider, zorgcoördinator en studentencoach (in de voorlopers van de huidige AP Hogeschool). In die periode nam ze actief deel aan het Europees Comenius-project INCLUES dat tot doel had inclusie in het onderwijs te bevorderen door het verspreiden van good practices in functie van de leer-bevorderingstheorie van R. Feuerstein. In het PWO ‘Diversiteit in de professionele Bachelors’ had ze een adviserende rol. In de PWO’s ‘LeerKRACHT' en ‘Co-Profs in STEM’ coachte zij Teacher Design Teams (TDT) en droeg ze inhoudelijk bij aan het ontwerpen van een leerlijn van STEM-vaardigheden. Zowel de cognitieve ontwikkeling van kinderen als het aanscherpen van het intuïtieve vermogen liggen haar nauw aan het hart.

Sonia De Pauw is intussen met pensioen, maar blijft vrijwillig medewerker aan het PWO ‘Co-Profs in STEM’ en het vervolgproject 'Lerend Netwerk STEM-effect'.

Projecten