Overslaan en naar de inhoud gaan
expert

Mark Saey

Mark Saey is filosoof en auteur van o.a. Wereld-Systeem Analyse: Een antwoord op 1968 (IMAVO, 1994) en Jongeren worden wereldburgers (Academia Press, 2014). Hij was medewerker bij de Onderzoeksgroep Wereld-Systeem Analyse aan de Universiteit Gent, waar hij Culturele Antropologie, Theorie van Vergelijkend Onderzoek en Wereld-Systeem Analyse gaf.

Hij heeft 20 jaar ervaring als leerkracht Wijsgerige Stromingen en Niet-confessionele Zedenleer in zowel BSO, TSO als ASO en was lid van de Vooruitgroep en de Raad van Bestuur van School Zonder Racisme. Voor het GO! maakte hij deel uit van de Commissie Leerlijn Actief Burgerschap. Momenteel is hij lid van de Kwaliteitscommissie bij het kenniscentrum voor wereldburgerschapseducatie Kruit en de Leerplancommissie Interlevensbeschouwelijke Dialoog (GO!).

Sinds 2017 is hij lector aan AP in de lerarenopleiding SO, waar hij o.a. Wereldburgerschap, Interlevensbeschouwelijke Dialoog, Filosofie en Politieke Axiologie doceert. In 2018-2020 werkte hij ook deeltijds als projectbegeleider bij de cel Actief Burgerschap van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen, dat zijn WELT model voor de brede school voor wereldburgers inzet bij zijn beleid actief burgerschap en de modernisering van het secundair onderwijs.

Hij coördineert de Burgerschap Olympiade voor het Vlaamse secundair onderwijs.

Persoonlijke websites: www.civiclab.be en www.weltcenter.org

Projecten