Overslaan en naar de inhoud gaan

Het Jeugdstadhuis

Jeugdstadshuis

Probleemstelling
Het Stedelijk Onderwijs Antwerpen wil zijn whole school-benadering van actief burgerschap en de modernisering van het secundair onderwijs voor de transversale sleutelcompetenties ondersteunen met World Education Learning for Tomorrow / Wereld Educatie Leren voor de Toekomst (WELT). WELT is zowel een integrale project-benadering van burgerschapseducatie als een methode voor team teaching en de constructie van brede scholen voor wereldburgers (www.weltcenter.org). Voor de 1ste graad van deze koepel werden reeds verschillende standaard WELT projecten ontwikkeld door het eigen team Actief Burgerschap m.m.v. de laatstejaarsstudenten Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs AP Hogeschool. Met het WELT-project ‘Het Jeugdstadhuis’ willen we nagaan of de WELT-benadering ook vruchtbaar is voor de 3de graad SO. Drie scholen van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen (SL Waterbaan, SL Pestalozzi, SL Cadix) ondernemen elk een WELT-project van meerdere maanden rond één van de drie hedendaagse maatschappelijke breuklijnen en komen aan het eind samen op AP Hogeschool om oplossingen voor te stellen aan een ruim publiek.   

Onderzoeksvragen
Met dit onderzoeksproject willen we middels een experimenteel onderzoeksopzet nagaan of de implementatie van WELT op de drie scholen positieve effecten sorteert voor de voornaamste schoolfactoren die van invloed zijn op burgerschap. Volgende onderzoeksvragen staan daarbij centraal: 

  • Resulteert de implementatie in het werken aan relevante competenties (bouwstenen van de transversale sleutelcompetenties, in het bijzonder burgerschap) die voorheen niet of te weinig aan bod kwamen? 
  • Resulteert de implementatie in extra cross-curriculaire activiteiten die meer samenhang en/of integraal leren in het curriculum brengen?
  • Resulteert de implementatie in een verhoging van de participatiegraad van de leerlingen?
  • Resulteert de implementatie in een versterking van het burgerschap van de rolmodellen (leerkrachten)?
  • Resulteert de implementatie in meer doelgericht beleid rond diversiteit en ongelijkheid op school?
  • Resulteert de implementatie in een meer curriculum-gestuurde bouw van de brede school?