Overslaan en naar de inhoud gaan
expert

Iris Willems

In 1989 behaalde Iris haar diploma als regent Nederlands-aardrijkskunde-Duits in Brussel. In haar secundaire school combineerde ze tot 2005 een lesopdracht in de 1ste en 2de graad met beleidsondersteunende taken rond Gelijke Onderwijskansen, interne leerlingenbegeleiding en remedial teaching. Door de opleiding Remedial Teacher (UA & Fontys Hogescholen Utrecht) kwam ze als school- en procesbegeleider talenbeleid en vakbegeleider Nederlands in het Brussels onderwijs terecht. Daarna nam ze in het secundair onderwijs diverse leidinggevende functies met focus op het pedagogisch beleid op.

In 2018 rondde ze haar masterstudies Opleidings- en Onderwijswetenschappen aan de UA af met haar proefschrift over de effectiviteit van Lesson Study. Het proefschrift is een unieke reviewstudie over deze Japanse professionaliseringsmethodiek voor het professioneel leren in lerarenteams. Geboeid door onderwijsonderzoek en de professionalisering van leraren (in opleiding) maakte ze in oktober 2021 de overstap naar de AP Hogeschool.

Projecten