Overslaan en naar de inhoud gaan

Psychisch welzijn bij kwetsbare kinderen en jongeren

Psychisch welzijn projectfoto
Probleemschets

Naar schatting 1 op 4 Vlaamse jongeren kampt met psychische problemen en suïcide blijft in deze groep de hoofdoorzaak van overlijden. Scholen hebben hierin een belangrijke preventieve en signaalfunctie. De meeste psycho-educatieve programma’s worden echter als sterk talig ervaren, waardoor jongeren uit de OKAN-klas uit de boot vallen. Deze jongeren kunnen zich immers moeilijk in het Nederlands uitdrukken wanneer ze over hun psychisch welzijn willen communiceren.

Scholen zijn het gewoon om multidisciplinair samen te werken rond jongeren met psychische klachten. Psycho-educatief werken rond welzijn wordt nu echter vaak verwacht van de individuele leerkracht, terwijl die in de eerste plaats een andere inhoudelijke taak heeft.

Onderzoeksdoelen

We willen onderzoeken in welke mate er via Lesson Study (i.e. een professionaliseringsmethodiek) multidisciplinair kan samengewerkt worden rond psychisch welzijn. Leerkracht en psycholoog gaan samen in zee met één OKAN-klas. Daarnaast verkennen we in welke mate we de kwetsbare groep van OKAN-leerlingen, die het Nederlands nog niet goed beheersen, via PhotoVoice (i.e. participatieve methode waarbij d.m.v. foto's en beelden taal kan worden gegeven aan de binnenwereld) kunnen bereiken. 

Methdologie

Naast een literatuurstudie wordt een casestudiedesign opgezet. In een pilot zal de haalbaarheid van Lesson Study in een multidisciplinair team en PhotoVoice binnen de context van een OKAN-klas verkend worden. We gaan met de OKAN-jongeren aan de slag rond het thema veerkracht. In de pre-teachingsfase wordt de taalvaardigheid van de jongeren voorbereid en versterkt. Zowel de jongeren als het leerkrachtenteam worden geobserveerd en bevraagd rond hun beleving. Daarnaast analyseren we het beeld- en klankmateriaal.