Overslaan en naar de inhoud gaan

STEMbasisnet - gratis basisvorming

Leerling knutselt auto

Tijdens het schooljaar 2023-2024 zullen over heel Vlaanderen  verschillende vormingstrajecten georganiseerd worden over STEM in de basisschool. Deze trajecten zullen gecoördineerd worden vanuit het lerend netwerk STEM voor de Basis dat gefinancierd wordt door het Departement Onderwijs & Vorming.

Het lerend netwerk verenigt diverse stakeholders die betrokken zijn bij de uitrol van STEM-onderwijs in de basisschool. Vanuit het lerend netwerk werken momenteel 5 lerarenopleidingen samen om STEM-onderwijs te versterken in de kleuter- en lagere school via 4 doelstellingen:

 • Leerkrachten professionaliseren
 • Didactisch materiaal ontwikkelen
 • Afstemmen op secundair onderwijs
 • Versterken van de lerarenopleiding
Hoe?

Voor de vormingstrajecten wordt gewerkt met twee sporen.

 1.   Basistraject

In het basistraject worden de fundamenten voor STEM gelegd aan de hand van de didactiek en kant-en-klare praktijkvoorbeelden. Er wordt mee gegeven hoe je op een laagdrempelige manier aan de slag kan gaan met STEM in de klas.

 1. Uitbreidingstraject

Heb je de basis van STEM al onder de knie en ben je benieuwd naar meer?
Neem dan zeker een kijkje voor een specifiek aanbod per regio waarbij dieper wordt ingegaan op de reeds aanwezige voorkennis van STEM.

Praktisch

Tijdens het eerste semester van het schooljaar 2023-2024 worden in Vlaanderen vormingstrajecten georganiseerd. Iedere betrokken lerarenopleiding organiseert vormingstrajecten in de eigen regio. Van West naar Oost kunnen leerkrachten terecht in Kortrijk (Hogeschool VIVES), Gent (Arteveldehogeschool), Brussel (Co-hogeschool Odisee), Antwerpen (AP Hogeschool) en Hasselt (Hogeschool PXL).

Basistraject Antwerpen

Het basistraject bestaat uit 4 sessies. Telkens staan authentieke praktijkvoorbeelden centraal. Leerkrachten worden geprikkeld om zelf met STEM aan de slag te gaan in de klas. Ervaringen worden uitgewisseld met de andere deelnemers. Samen wordt aan een onderzoekende, reflectieve houding gebouwd die leerkrachten ondersteunt om alle kinderen in de klas te stimuleren in STEM.

Voor het basistraject schrijf je in als school. Er kunnen 10 scholen inschrijven met 2 deelnemende leerkrachten: 1 leerkracht kleuteronderwijs en 1 leerkracht lager onderwijs.

Volgende opbouw wordt gevolgd:

 1. Inhoudelijke basis van STEM
 2. Inspiratie voor STEM
  Deze twee sessies worden samen georganiseerd op 1 vormingsdag. Ze reiken samen dé basis aan om met STEM aan de slag te gaan in de klaspraktijk van de basisschool. Aan het einde van deze dag wordt ook gestart met het ontwerpen van een STEM-activiteit voor de eigen klaspraktijk.
 3. STEM (breder) integreren
  Tijdens deze halve dag staat de idee centraal dat STEM geen eiland is. Ook wordt teruggeblikt via uitwisseling van de eerste ervaringen met STEM in de eigen klaspraktijk.
 4. STEM didactisch versterken
  Tijdens deze halve dag staat de idee centraal dat STEM geen eiland is. Ook wordt teruggeblikt via uitwisseling van de eerste ervaringen met STEM in de eigen klaspraktijk.
 5.  

Ik schrijf me in.

 

Heb jij de basis al onder de knie? Surf dan naar het uitbreidingsaanbod.