Overslaan en naar de inhoud gaan

STEMbasisnet - gratis uitbereidingsvorming

Tijdens het eerste semester van het schooljaar 2023-2024 worden in Vlaanderen vormingstrajecten georganiseerd. Iedere betrokken lerarenopleiding organiseert vormingstrajecten in de eigen regio. Van West naar Oost kunnen leerkrachten terecht in Kortrijk (Hogeschool VIVES), Gent (Arteveldehogeschool), Brussel (Co-hogeschool Odisee), Antwerpen (AP Hogeschool) en Hasselt (Hogeschool PXL).

Heb je de basis van STEM al onder de knie en ben je benieuwd naar meer?

Het uitbreidingstraject bestaat uit 4 sessies. In het uitbreidingstraject wordt STEM ingezet om tegemoet te komen aan actuele, onderwijskundige uitdagingen. Aan het einde van het traject maakt de leerkracht zelf een STEM-activiteit met de focus op een bepaalde onderwijskundige uitdaging die werd toegelicht in de voorgaande sessies. Tijdens de sessies wordt gewerkt met hands-on activiteiten. 

Dit uitbreidingstraject is bedoeld voor leerkrachten die reeds het basistraject volgden of voor leerkrachten die STEM reeds goed in de vingers hebben (kennis over en toepassingen op het didactisch kader van STEM). Dit programma richt zich zowel naar de kleuterleerkracht als naar de leerkracht lager onderwijs. 

Mogelijke inhouden in het uitbreidingsprogramma van Antwerpen: 

  • opfrissing STEM-kader en STEM-didactiek, 
  • koppeling STEM en diversiteit, 
  • verdieping rond computationeel denken & programmeren, 
  • STEM en thematisch werken,
  • uitwerken en uitwisselen van een STEM-activiteit met focus op een bepaalde onderwijskundige uitdaging… 

Voor het uitbreidingstraject kunnen 20 leerkrachten basisonderwijs inschrijven. Dit hoeft niet van dezelfde school te zijn. 

Ik schrijf me in.