Overslaan en naar de inhoud gaan

Professionaliseringstraject Burgerschap

Professionaliseringstraject WELT

Professionaliseringstraject WELT

Burgerschap en (secundair) onderwijs vandaag

Door van burgerschap het verbindende element op school te maken kan men doelgericht werken aan de algemene kwaliteit van het onderwijs. Dat is het uitgangspunt van Wereld Educatie Leren voor de Toekomst (WELT), een werkwijze voor team teaching die reeds onderdeel is van het moderniseringsbeleid van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen.

WELT zorgt er o.a. voor dat:

 • burgerschap en transversale competenties worden opgenomen in een samenhangende visie op onderwijs die ook duidelijk zichtbaar is in de schoolpraktijk
 • de teamgeest versterkt wordt
 • de ontwikkeling van de brede school meer kansen krijgt
 • de horizontale en verticale samenhang van het curriculum meer structuur krijgt
 • de efficiëntie en effectiviteit van het leerproces bevorderd worden.

In 2019 werd een Antwerpse stadsschool dankzij WELT uitgeroepen tot Sociaalste School, en praktijkonderzoek toont aan dat WELT effectief een positieve impact heeft op alle schoolfactoren die burgerschap beïnvloeden.

In het WELT designlab van de lerarenopleiding aan AP Hogeschool bereiden de studenten in interdisciplinaire teams WELT projecten voor die hun weg vinden naar het veld. Op vraag en op maat van de school.
 

Met dit professionaliseringstraject wil AP Hogeschool het succes en de knowhow van WELT verder verspreiden.

 • In een 1ste luik wordt een overzicht gemaakt van de dramatische stand van zaken op het vlak van burgerschap in het Vlaams (secundaire) onderwijs. Ook wordt er ingegaan op de door de overheid en netten genomen maatregelen (nieuwe eindtermen, vakken en vakdoorbrekende benaderingen).
 • In een 2de luik wordt a.d.h.v. de educatieve film ‘Het Jeugdstadhuis’ en de ‘Handleiding vakdoorbrekend projectwerk’ uitgelegd hoe WELT deze ontwikkelingen kan ondersteunen en meeneemt in een programma dat de algemene onderwijskwaliteit verhoogt.
 • In een 3de luik wordt de technische knowhow ingeoefend om een WELT project te ontwikkelen en een overzicht geboden van de bib van het WELT designlab.
 • In een 4de en laatste luik worden de aandachtspunten overlopen die van belang zijn bij het coachen van groepen studenten in een WELT designlab of een leerkrachtenteam op school.
   
 • Data en uren
  • Luik 1: woensdag 23 februari 2022, 13u30 – 15u30
  • Luik 2: woensdag 9 maart 2022, 13u30 – 15u30
  • Luik 3: woensdag 23 maart 2022, 13u30 – 15u30 en woensdag 20 april 2022, 13u30 – 16u30
  • Luik 4: woensdag 4 mei 2022, 13u30 – 15u30 
 • Inschrijven via deze link
 • Kostprijs € 150 (€ 10 korting op vertoon van lerarenkaart)
 • Locatie Campus Spoor Noord, Antwerpen

Docent is Mark Saey, auteur van o.a. ‘Jongeren worden wereldburgers’, coauteur van de ‘Handleiding vakdoorbrekend projectwerk’ en coördinator van de Vlaamse Burgerschap Olympiade. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in het secundair onderwijs (BSO, ASO, TSO), was enkele jaren projectbegeleider Actief Burgerschap in het Stedelijk Onderwijs Antwerpen en was lid van de Commissie Leerlijn Actief Burgerschap en de Leerplancommissie Interlevensbeschouwelijke dialoog. Aan AP doceert hij o.a. Wereldburgerschap, Politiek, Filosofie en Filosoferen met kinderen en jongeren.