Skip to main content
expert

Christophe Baekeland

Christophe Baekeland studeerde af als master in de Rechten (UA, 2006) en behaalde voorts een master in het Vennootschapsrecht (KUB, 2008), master in de Intellectuele Rechten (HUB, 2010), master in het Ondernemingsrecht (UA, 2010) en een LL.M. EU Competition Law and Economics (BSC, 2013). Thans volgt hij een postgraduaat Corporate Finance (KUL, 2018) en bereidt hij een proefschrift voor over het bestuur in de federale overheidsbedrijven. Tevens doceert Christophe meerdere opleidingsonderdelen aan de AP Hogeschool Antwerpen, de VUB en bij Syntra, waar hij zijn studenten het complementaire en noodzakelijke karakter van de mensenrechten, waaronder het privacyrecht, nader toelicht in de huidige en toekomstige economische en juridische context. Binnen dit kader maakte hij jarenlang deel uit van een universitaire privacycommissie en stond hij in voor het ontwerpen van reglementen en tal van adviezen in verband met de informationele privacy. Voorts publiceerde Christophe tal van bijdragen in wetenschappelijke tijdschriften en boeken, wordt hij regelmatig gevraagd in softwaregerelateerde context als privacyexpert, was hij betrokken in allerlei projecten en is hij een veelgevraagde nationale en internationale gastspreker op business events, colloquia en studiedagen. Christophe combineerde zijn academische functie steeds met de praktijk. Hij is thans verbonden aan de Balie van Leuven waar hij oprichter en managing partner is van het nichekantoor Tecola, dat zich vanuit ondernemingsrechtelijke invalshoek onder meer richt op vraagstukken in de private en publieke sector die verband houden met informationele privacy. De wisselwerking tussen zijn theoretische kennis en ruime praktijkervaring vormen dan ook zonder enige twijfel een absolute meerwaarde.

Projects