Skip to main content
expert

Sven van Geel

Sven van Geel studeerde af als ergotherapeut en werkte binnen diverse klinische settings (Psychiatrisch centrum Sint-Amedeus, Centrum Gespecialiseerde Voorlichting Beroepskeuze, KinderPsychiatrisch Centrum Genk).  Aanvankelijk combineerde hij de klinische praktijk met onderwijs, vanaf 2013 is hij voltijds aangesteld als lector ergotherapie aan de AP Hogeschool Antwerpen.  Als werkstudent behaalde hij de Kandidatuur in de Psychologie (VUB, 1998) en een Master in de Ergotherapeutische Wetenschappen (UGent, 2013).
Hij doceert binnen de opleiding ergotherapie vakken met betrekking tot geestelijke gezondheidszorg en professioneel redeneren.
Daarnaast maakt hij deel uit van de internationale module “Changing Society”, een samenwerkingsproject tussen verschillende opleidingen (ergotherapie, sociaal werk) en verschillende landen (België, Denemarken).
Tevens zetelt hij in de kernredactie van het tijdschrift Signaal, en is lid van het expertnetwerk ondersteunende technologie Modem en het VLEGG (Vlaamse Ergotherapeuten en Geestelijke Gezondheid).

Projects