Skip to main content
expert

Sophie Rimaux

Sophie Rimaux studeerde af als vroedvrouw in 2005. Ze behaalde een master 'verloskundig specialist' (universiteit van Antwerpen). Ze werkte 12 jaar op de materniteit en verloskamer van het Sint Erasmus ziekenhuis in Borgerhout. Ze specialiseerde zich binnen de verloskunde in CTG en STAN interpretatie. Als onderzoeker werkt(e) ze mee aan diverse onderzoeksprojecten.

Projects