Skip to main content
expert

Inge Meyvis

Afgestudeerd als vroedvrouw in juni 2004 (Hogeschool Antwerpen)
Afgestudeerd als Master in de Verpleeg- en Vroedkunde in juni 2010 (Universiteit Antwerpen)
Werkzaam als vroedvrouw op materniteit-verloskamer ZNA Sint Erasmus van 1 juli 2004 tot 1 februari 2007
Werkzaam als praktijklector Wetenschappelijke Praktijkvoering van 1 februari 2007 tot 1 september 2009
Werkzaam als lector Wetenschappelijke Praktijkvoering van 1 september 2009 tot heden
Teamlid Geboortehuis Novo Vida sinds maart 2012
Lid van het Platform Kwetsbare zwangeren sinds 2012
Lid van het Consortium Perinatale zorgen en Kansarmoede sinds april 2014.

Projects