Skip to main content
expert

Eveline Mestdagh

Afgestudeerd als vroedvrouw in juni 2002 (Karel de Grote Hogeschool)

Afgestudeerd als Licentiaat in de medische en sociale wetenschappen optie verplegingswetenschappen in juni 2007 (Universiteit Gent)

Afgestudeerd als juridisch expert in de verpleeg- en vroedkunde in 2010 (NVKVV)

Afgestudeerd als gerechtelijk expert in de verpleeg- en vroedkunde in 2012 (NVKVV)

Afgestudeerd als doctor in de Medische wetenschappen betreffende proactief gedrag in de verloskunde at the centre for research and innovation in care (Universiteit Antwerpen)

Werkzaam als verpleegkundige op pneumologie, oncologie en stroke-unit in Hof Ter Schelde en het Sint Vincentius ziekenhuis 2003 tot 2005

Werkzaam als vroedvrouw op materniteit-verloskamer ZNA Sint Erasmus van 2005 tot 2006

Werkzaam als MKG-datamanager in ZNA Middelheim van 2006 tot 2008

Werkzaam als lector en stagecoördinator van 2008 tot 2011

Werkzaam als opleidingshoofd bachelor in de vroedkunde van 2011 tot heden

Voorzitter van de werkgroep opleiding van de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen van 2012 tot heden

Lid van de kernredactieraad van de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen van 2012 tot heden

Lid van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen van 2014 tot heden

Lid van de Federale Raad van Vroedvrouwen werkgroep ‘beroepsprofiel’ van 2014 tot heden

Lid van de Federale Raad van Vroedvrouwen erkenningscommissie voor vroedvrouwen van 2014 tot heden

Expert in KA2 aanvragen strategische partnerschappen EPOS Erasmus+ van 2015 tot heden

Lid van de werkgroep wetenschappelijk adviseurs van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen van 2019 tot heden

Projects