Skip to main content

STEM lager onderwijs - basistraject

Tijdens het schooljaar 2023-2024 zullen over heel Vlaanderen  verschillende vormingstrajecten georganiseerd worden over STEM in de basisschool. Deze trajecten zullen gecoördineerd worden vanuit het lerend netwerk STEM voor de Basis dat gefinancierd wordt door het Departement Onderwijs & Vorming.

Het basistraject bestaat uit 2 sessies. Telkens staan authentieke praktijkvoorbeelden centraal. Leerkrachten worden geprikkeld om zelf met STEM aan de slag te gaan in de klas. Ervaringen worden uitgewisseld met de andere deelnemers. Samen wordt aan een onderzoekende, reflectieve houding gebouwd die leerkrachten ondersteunt om alle kinderen in de klas te stimuleren in STEM. 

In de sessies wordt stilgestaan bij de inhoudelijke basis van STEM (wat is STEM?) en de didactiek (wat is de aanpak van de leerkracht?). Deze worden toegepast en ingeoefend aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de klas. De twee sessies reiken samen de basis aan om met STEM aan de slag te gaan in de klaspraktijk van de basisschool, zowel in het kleuter- als lager onderwijs.  

Je schrijft in als individuele leerkracht, er mogen meerdere leerkrachten per school inschrijven. We organiseren het basistraject 2 keer: traject 1 gaat door in de voormiddag, traject 2 gaat door in de namiddag.

 

Hier inschrijven!