Skip to main content

Schooltaalvaardig: Taalleerkracht in niet-taalvakken - blended traject

Schooltaalvaardig

Sta jij in de klas in het lager onderwijs? Of geef jij een niet-taalvak in de eerste graad van het secundair onderwijs? Wil je nog meer te weten komen over de belangrijke rol die (school)taal speelt in élk vak en hoe jij daarop kan inspelen? Ben je op zoek naar extra leerkansen en ben je niet bang om je te engageren? Zegt een ‘blended’ vorming op eigen tempo en niveau jou wel iets?

Schooltaal vormt voor heel wat één- en meertalige leerlingen een belangrijke barrière bij het deelnemen aan onderwijsactiviteiten. Ook leerlingen met een lage sociaal economische status (SES) missen heel wat onderwijskansen door een gebrekkige schooltaalvaardigheid. Ze lijken de inhouden niet te begrijpen maar blijven in werkelijkheid vastlopen op het taalgebruik in de klas. Het professionaliseringinitiatief Schooltaalvaardig speelt daarop in.

Je volgt via een online interactieve leeromgeving het nascholingstraject Schooltaalvaardig met als uitdaging om te groeien in het omgaan met leerlingen met een lage schooltaalvaardigheid. Tijdens 4 middagen wissel je ervaringen uit en verdiep je je. Je volgt het traject op je eigen tempo. Wij komen bij jou op school langs voor een feedbackgesprek.

Schooltaalvaardig professionaliseert leerkrachten op vlak van taalontwikkelend onderwijs bij de niet-taalvakken. Wanneer jij je wil inzetten op de mondelingen taalontwikkeling van je leerlingen kan je je professionaliseren via dit traject en de website. Dit traject baseert zich op vakliteratuur over taalontwikkeling en professionalisering van leraren aangevuld met een bevraging van onderwijsprofessionals. Vorig jaar werd de vorming uitgetest bij 5 scholen per onderwijsniveau. 

Na deze vorming: 

  • Weet je hoe taalontwikkelend lesgeven werkt in alle vakken
  • Maak je je lessen taalontwikkelender door context-taalsteun-interactie
  • Leer je werken met verschillende tools (online en offline) om context in kaart te brengen
  • Ondersteun je je leerlingen beter in het verwerven van het Nederlands
  • Heb je een netwerk opgebouwd met andere leerkrachten die taalontwikkelend willen lesgeven
  • Zet je de meertaligheid van je leerlingen functioneler in om taalontwikkelend les te geven

Supervisiemomenten (online) telkens van 13 tot 16 uur:

  • Woensdag 8 november 2023 
  • Woensdag 31 januari 2024
  • Woensdag 6 maart 2024 
  • Woensdag 24 april 2024 

Je betaalt €250 op rekening BE62 7350 2845 7461 van AP Hogeschool Antwerpen met de vermelding - '48M200001-Schooltaalvaardig blended traject - voornaam + achternaam' of je laat een bestelbon sturen naar boekhouding@ap.be, AP Hogeschool - Dienst boekhouding - Lange Nieuwstraat 101 - 2000 Antwerpen, BTW-nummer BE 0535.880.359

 

Schrijf je hier in! 

 

De Schooltaalvaardig projectgroep