Skip to main content
expert

Mieke Stiers

Na een buitenlandse stage in Senegal studeerde Mieke in 2006 af aan de Katholieke Hogeschool Kempen- Lier. Datzelfde jaar startte ze in het ziekenhuis van Lier op de afdeling materniteit en verloskamer, later kwam daar nog de prenatale raadpleging bij. In 2009 en 2010 behaalde ze het postgraduaat Lactatiekunde en Tropische Geneeskunde. Als vroedvrouw en lactatiekundige werkte ze vol passie tot ze in 2018, gebeten door evidence-based practice, stopte als praktiserend vroedvrouw om aan de studies master in de Verpleeg- en vVroedkunde te startten. Twee jaar later, in 2020, studeerde ze af en ging aan de slag bij AP Hogeschool, eerst deeltijds als bachelorproef- en stagebegeleider en nu voltijds als praktijk-,stage- en bachelorproefbegeleider en onderzoeker. 

Ze heeft een speciale interesse voor de fysiologische processen voor, tijdens en na de geboorte en na het volgen van de master Verpleeg- en Vroedkunde is ze geïntrigeerd door wetenschappelijk onderzoek. 

Projects