Skip to main content
project

Gamification & medisch personeel

Probleemschets 

Bedrijven en organisaties vinden het up-to-date houden van hun werknemers een grote uitdaging. De snelle verandering van kennis, technologieën en regelgeving maakt dat een werknemer vaak en in korte cyclussen opgeleid dient te worden. Hierbij ervaart de werknemer een toenemende druk om mee te zijn met allerhande vernieuwingen. Hij of zij begrijpt de nood van opleiding maar de hogere werkdruk en een zekere leermoeheid weerhouden hem of haar ervan om op regelmatige basis te participeren in de verschillende educatieve programma’s die de werkgever aanbiedt.

Mits strategische inbedding in het professionaliseringsbeleid, kan gamification hier een antwoord bieden. Echter wordt gamification nog steeds geassocieerd met “games” terwijl het gaat om een methode om gebruikers te motiveren door middel van technieken die in games worden toegepast om spelers aan het spelen te houden.

Verschillende stappenplannen worden in de literatuur beschreven om tot een gamification-strategie te komen. Deze stappenplannen blijven theoretisch, algemeen en zeer oppervlakkig. Dit onderzoeksproject beoogt een pad te vinden dat de empirisch onderbouwde componenten beschrijft die nodig zijn om tot een volwaardige gamification-strategie te komen. Deze componenten komen uit modellen die onze universele karakteristieken en motivatoren beschrijven.

De onderzoekers vertrekken vanuit een holistisch perspectief en doorlopen een aantal fasen die kenmerkend zijn aan grote organisaties waar gamification kan worden onderzocht. In deze context wordt gekeken naar bedrijven, organisaties en instellingen die op zoek zijn naar strategieën om hun werknemers efficiënter en effectiever te betrekken in bepaalde bedrijfsprocessen. Zulke bedrijfsprocessen kunnen gaan van het vernieuwen van werkmethoden waardoor training vereist is, tot het behalen van gekende doelstellingen met betrekking tot veiligheid en preventie.

Onderzoeksvragen

In het onderzoek staan volgende onderzoeksvragen centraal:

  • Welke gekende stappenplannen en processen (en op welke manier) moeten worden doorlopen om tot een succesvolle gamification-strategie te komen?
  • Wat is de impact van een gamification-strategie op een organisatie/instelling zoals ZNA?
Methodologie

In eerste instantie moet de stakeholder tot een begrip komen en bewustwording van wat gamification inhoudt. Daarnaast is het belangrijk dat de stakeholder zich bewust is van de noodzaak tot de holistische inbedding van de gamification-strategie. Het is namelijk zo dat de impact van gamification pas significant wordt wanneer het zowel verticaal als horizontaal over de organisatie wordt toegepast. In tweede instantie zal onderzoek worden gevoerd naar gamification technieken en de toepasbaarheid ervan in de bedrijfscultuur. In deze fase wordt gekeken naar bovengenoemde parameters die een doorslaggevende impact hebben op de gamification-strategie. Vervolgens is het belangrijk om deze parameters samen met de doelstelling te koppelen aan de universele karakteristieken die empirisch onderbouwde gamification componenten beschrijven. Door middel van het pragmatisch toepassen van voorgestelde stappenplannen op een casus wordt het nut en de haalbaarheid ervan afgetoetst.
 

Download het stappenplan:

In the Magic Circle: Game-technieken en hoe ze te implementeren in jouw opleiding

In the Magic Circle: Game-technieken en hoe ze te implementeren in jouw opleiding

Ik ga akkoord met de privacy policy