Skip to main content
expert

Vanessa De Bock

Als verpleegkundige studeerde ik af in 1991, als vroedvrouw in 1994. Ik behaalde ook een getuigschrift in de Tropische Geneeskunde en reisde daarna 8 jaar de wereld rond. Voorts werkte ik als vroedvrouw en verpleegkundige in de Brusselse en Antwerpse regio’s. In 2004 maakte ik de overstap naar de de AP Hogeschool, opleiding vroedkunde. Ik startte op AP een onderzoek rond de fysiologische menopauze waarin studenten vroedkunde nauw betrokken worden. Sinds 2018 leg ik me ook steeds meer toe op seksuele gezondheid en raakte onder meer betrokken bij het internationale Interreg 2 zeeën SHIFT-programma alsook als expert in het Netwerkplatform "Seksueel Welbevinden".

Projects