Skip to main content
expert

Kuni Vergauwen

In 2011 studeerde Kuni af als ergotherapeute aan Artesis Hogeschool Antwerpen. In 2013 behaalde ze haar Master of Science in de Ergotherapeutische Wetenschappen aan UGent (interuniversitair programma met de Universiteit van Leuven, Hasselt en Antwerpen). 

Van 2013 tot 2015 was ze werkzaam in revalidatiecentrum Revarte met een focus op neurologische en orthopedische revalidatie bij jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. Van maart 2015 tot mei 2016 werkte ze bij Zorgbedrijf Antwerpen, waar ze ervaring opbouwde in de eerstelijnszorg door middel van adviesverlening, woningaanpassingen en de organisatie van noodzakelijke ondersteuning bij activiteiten van het dagelijks leven.

Sinds 2015 is ze deeltijds aangesteld als lector ergotherapie bij Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. Ze is lid van de vakgroep geriatrie. Sinds mei 2016 is ze ook deeltijds werkzaam als ergotherapeute bij FAM De Stroming. Sinds september 2018 si ze doctoraatsstudent aan Universiteit Antwerpen en Universiteit Maastricht voor het behalen van een jointPhD. 
 

Projects