Overslaan en naar de inhoud gaan
project

WAM! Waarden en het ambacht

Beroepsgerichte waardenexplicitering en –transfer middels dilemma-analyse in de professionele opleiding sociaal werk, een (internationale) methodische horizonverkenning. Dit project overkoepelt diverse deelonderzoeken waarin de normatieve identiteit van het sociaal werk centraal staat. Als output naar de praktijk is er ingezet op het ontwikkelen van een reflectief instrumentarium voor werkveld en onderwijs om tot waarden- en positie-explicitering te komen (expertcirkels) en werden vanuit dit model casussen onderzocht die inzicht bieden in de normatieve uitdagingen waarmee het sociaal werk geconfronteerd wordt (superdiversiteit, culturele diversiteit, zorgmijding).

Daarnaast buigt het onderzoek zich als partner in het boekproject ‘Een caleidscoop van sociaalwerkonderzoek’ van het Onderzoeksforum Sociaal Werk (UAntwerpen) over de vraag wat de eigenheid van sociaalwerkonderzoek is en verkent het de contouren van de capability benadering als inspirerend normatief, evaluatief en handelingskader voor het sociaal werk.