Overslaan en naar de inhoud gaan
project

Typo in VR

Naast gedrukte media, zijn digitale media dagelijkse kost voor ieder van ons. Met de opkomst van de digitale media, ging de afgelopen decennia ook een enorme evolutie gepaard op het vlak van typografie: lettertypes die ontworpen zijn voor gedrukte materialen, werken niet altijd goed in digitale toepassingen. Na 500 jaar moest het letterontwerp herzien worden om tegemoet te komen aan het gebruik in een digitale context.

Vandaag worden we opnieuw geconfronteerd met een nieuw medium: Virtual Reality (VR). Hier wordt tekst in een 3D-omgeving gepresenteerd. Aangezien de voor ons gekende lettertypes ontwikkeld zijn voor een tweedimensionale omgeving, kunnen we ons de vraag stellen hoe typografie zal moeten worden aangepast aan deze driedimensionale omgeving. 

Typografie of het “samenspel van lettertype, lettergrootte, kleur, marges, witruimte, spatiëring en het aantal woorden per regel”  wordt vaak niet meegenomen als bewust onderdeel van het ontwerpproces in een website en dat is een gemiste kans. Ook in VR en 360°-video wordt typografie niet aangepast aan het medium.

In dit onderzoek gaan we na hoe typografie optimaal kan worden ingezet in VR-omgevingen (VR en 360°-video). Dit door na te gaan welke functies typografie vervult en hoe de leesbaarheid geoptimaliseerd kan worden in VR-omgevingen. 

Naast deskresearch zullen ook gebruikerstesten van verschillende typografische elementen (typografische stijlen, regellengte, interlinie, contrast, tekstkleur, uitlijning, …) worden uitgevoerd. Het onderzoek zal resulteren in typografische richtlijnen en tips & tricks voor VR-omgevingen.