Overslaan en naar de inhoud gaan
project

Sterk Werk!

Sterk Werk! is een praktijkonderzoek voor en met het eerstelijns sociaal werk. We willen bijdragen aan de vraag in het werkveld om de eigen praktijk te begrijpen, te verantwoorden, zichtbaar en inzichtelijk te maken. We vertrekken daartoe vanuit actuele trends en vernieuwende praktijken en gaan we aan de slag met de concrete ondersteuningsnoden die onze veldpartners daaromtrent aangeven.

We vertalen uitgangspunten en concepten uit de Capability-benadering en de state-of-the-art van evaluatieonderzoek naar de sociaalwerkpraktijk. Op basis van dialoog met sociale professionals over hun praktijk en reflecties krijgt het onderzoek vorm. Dit resulteert in case-beschrijvingen, lessons learned en een vorming die we aanbieden aan het werkveld en in de opleiding Sociaal Werk.

We bouwen het onderzoek methodologisch op rond een desk research, interviews, participatieve observaties en een participatieve setting (CoP) waarin we met praktijkwerkers een theoriegestuurd evaluatiemodel ontwikkelen en toetsen.

Empirisch focusten we op 2 concrete cases:

  1. Het ROL-project rond het gebruik van theater- en spelmethodiek binnen NT2-lessen niveau 1.1 en 1.2 van Ligo Antwerpen in samenwerking met zorgkunsthuis Sering;
  2. De evolutie naar en ondersteuning van meer effectmeting in de bijzonder jeugdzorg, in samenwerking met koepelorganisatie Jo-In.

     

Enkele belangrijke outputs van dit project zijn

  • Het boek ‘De capability benadering in het sociaal domein: een praktijkgerichte kennismaking’ (Bohn Stafleu van Loghum);
  • De boekhoofdstukken ‘Floreren: de capabilitybenadering  in het boek #Sociaalwerk (Acco) en ‘Homo Capabilis: Capabilities als benadering van rechtvaardigheid’ in het boek Denken over Sociaal Werk (Acco);
  • Het booklet ‘Repeteren om te leren: experimenteren met NT2 in de theaterzaal’ (zie onderaan deze pagina);
  • Een kort filmpje over het ROL-project (zie onderaan deze pagina);
  • Het rapport ‘Omgaan met effectenmeting: inzichten uit de praktijk’ + presentatie op studiedag Jo-IN (zie onderaan deze pagina);
  • Co-productie van een workshop en CoP rond ‘Effectmeting in de jeugdzorg’ in samenwerking met Jo-In vzw en HoGent.