Overslaan en naar de inhoud gaan
project

StartON

Probleemschets

Het lerarenberoep is een uitdagende, boeiende, afwisselende job. Het is belangrijk dat beginnende leerkrachten (starters) voldoende worden ondersteund in de veelzijdigheid van deze job. Des te meer omdat uit onderzoek blijkt dat beginnende leerkrachten een zogenoemde ‘praktijkschok’ ervaren. Starters  in het werkveld worden geconfronteerd met problemen en situaties waar ze zich onvoldoende op voorbereid voelen. Ze hebben het vooral moeilijk met klasmanagement, planningen, evaluaties, contacten met ouders, werk-privé balans, alsook met administratie en samenwerken met collega’s.

De cijfers m.b.t. de uitval van leerkrachten liegen er dan ook niet om. Zo’n kwart van de startende leerkrachten in het kleuter- en basisonderwijs verlaat vroeg in de loopbaan (i.e. minder dan vijf jaren dienst) het lerarenberoep. In het secundair onderwijs gaat het zelfs over ruim 40% van de starters.

Het StartOn-project focust op twee methodieken, met name Lesson Study en GRROW, om startende leerkrachten te verstevigen in hun pedagogische en didactische vaardigheden. Deze methodieken streven naar gelijkwaardige communicatie over didactische en pedagogische problemen door samen lessen te ontwerpen, samen na te denken, samen bij te sturen,.. om zo het bekwaamheidsgevoel van starters te verhogen. StartOn wil een openheid creëren waar leren van en met elkaar op een gestructureerde manier mogelijk wordt. 

Onderzoeksvragen

Volgende onderzoeksvragen staan centraal:

  • Wat zijn de concrete leervragen van starters op pedagogisch/didactisch vlak?
  • Hoe kan Lesson Study worden ingezet om aan de  pedagogische/didactische noden van starters tegemoet te komen?
  • Welke impact heeft het inzetten van de GRROW-methodiek als ondersteuning voor de Lesson Study?
  • Wat zijn de resultaten op pedagogisch en didactisch vlak van de Lesson Study en GRROW-sessies bij starters?