Overslaan en naar de inhoud gaan

Self-Service in Logistics

logistiek

In opdracht van het VIL voerde AP volgend onderzoek uit:

Probleemstelling en doelstelling

De centrale doelstelling van het project is om een model te ontwikkelen dat in staat moet zijn om een technologie te selecteren die de ontvangst van goederen bij een logistiek bedrijf economisch efficiënter maakt. Om dit model te maken zijn de volgende drie onderzoekstappen voorzien:
Stap 1: Beschrijving van het receptieproces van goederen, de aanwezige inefficiënties en de werkbelasting in logistieke omgevingen, zoals die plaatsvinden bij onder andere verladers, logistiek dienstverleners, warehouses, depots etc. 
Stap 2: Inventariseren en analyseren van de bestaande technologische oplossingen om dit proces te automatiseren. 
Stap 3: Ontwikkelen van een kosten/batenanalyse instrument die de voordelen en haalbaarheid van bestaande oplossingen en cases becijfert.

Methodologie

Fase 1: Onderzoek naar bestaande oplossingen voor het automatisch receptie van goederen (februari-mei 2021): literatuuronderzoek en dataverzameling bij de bedrijven (veldwerk)
Fase 2: Marktonderzoek naar technologieën en hun kenmerken (juni – november 2021)
Fase 3. Ontwikkeling ROI tool voor technologische oplossingen (Sept 2021 – Januari 2022) -> uitgevoerd door Universiteit Antwerpen

Resultaten en disseminatie
  • Overkoepelend rapport van de bedrijfsanalyses 
  • Rapport marktonderzoek
  • ROI-tool voor technologische oplossingen

De kennisverspreiding verloopt via het VIL (Vlaams Instituut voor Logistiek). Met dit project streeft VIL efficiëntere ontvangst na van mensen en goederen voor verladers via automatisering. De potentiële economische impact van dit project ligt in het inperken van fysieke inzet van mensen en het stroomlijnen van de processen doorheen de ganse logistieke flow dankzij doorgedreven automatisatie.