Overslaan en naar de inhoud gaan

ProLezen2

ProLezen onderzoeksproject © Simon Bequoy – de Knipoog
Kader en probleemstelling

Lezen is een sleutelvaardigheid in het onderwijs en de maatschappij. Recente PIRLS- en PISA-resultaten (PIRLS; Mullis et al., 2017, PISA; OECD, 2019) maakten echter duidelijk dat er nog te veel kinderen en jongeren onvoldoende goed en graag lezen. Directies en leraren geven geregeld aan dat ze de huidige trend willen ombuigen en er mee voor willen zorgen dat al hun leerlingen vaardige en gemotiveerde lezers worden en blijven. Ze willen werk maken van sterk leesonderwijs op basis van een breed gedragen structureel leesbeleidsplan met een schoolspecifieke visie op leesonderwijs en doelen en -acties op zowel leerling-, leerkracht- en schoolniveau als op korte en langere termijn, maar weten niet altijd goed hoe hiermee van start te gaan, zo een plan te implementeren, evalueren en indien nodig bij te sturen. Ze wijzen dus met name op de nood aan continue professionalisering voor schoolteams op vlak van sterk leesonderwijs en beleid op dit vlak.

Onderzoeksvragen
  1. Op basis van welke theoretische kaders kunnen schoolteams een leesbeleid i.f.v. sterk leesonderwijs opzetten?
  2. Hoe kunnen schoolteams een leesbeleid i.f.v. sterk leesonderwijs initiëren, implementeren, evalueren en bijsturen?
Methodologie

Literatuurstudie en ontwerponderzoek worden ingezet in het kader van de eerste onderzoeksvraag. In functie van de tweede onderzoeksvraag worden gelinkt aan het ontwikkelde kader (1) praktijktools ontwikkeld en uitgetest in 24 scholen en (2) via een longitudinale focus met mixed-methods aanpak zowel kwantitatieve (survey) als ook kwalitatieve (focusgroep) data verzameld bij schoolteams en dan meer specifiek over het gebruikte leesbeleidskader, het leesbeleidsproces en de ontwikkelde tools. 

Verwacht wordt dat ProLezen2 zal leiden tot een praktijkgericht leesbeleidskader met de nodige bijbehorende tools waarmee scholen een duurzaam leesbeleidsbeleid kunnen opzetten, uitrollen, evalueren en indien nodig bijsturen. 

Aan de slag in jouw school?

Ontdek hier het professionaliseringsaanbod