Overslaan en naar de inhoud gaan
project

News4You(th)

Jongeren en nieuws, voor velen een ongelukkig huwelijk. Nieuws, daar wordt te weinig voor betaald. Niemand koopt toch meer de krant? En jongeren, die zijn helemaal niet meer bezig met het nieuws. En betalen doen ze er al helemaal niet meer voor. Toch?

Het onderzoeksteam van News4You(th) van de AP Hogeschool zette hier vraagtekens bij. Eerder onderzoek bracht aan het licht dat zowel nieuwsconsumptie als betaalbereidheid bij Belgische jongeren laag ligt. Wij gingen op zoek naar een verklaring hiervoor.

De centrale onderzoeksvraag in dit project luidde: ‘Onder welke omstandigheden en voorwaarden zijn jongeren bereid te betalen voor het gebruik van de diensten van nieuwsbedrijven?’

Doelen
  1. In kaart brengen via welke kanalen en op welke manier jongeren vandaag nieuws consumeren.
  2. Onderzoeken hoe Vlaamse jongeren de huidige nieuwsvoorziening percipiëren en bekijken of er een ‘mismatch’ is tussen het huidige nieuwsaanbod en hun idee van goede nieuwsvoorziening. 
  3. Analyseren hoe jongeren de waarde inschatten van betalende nieuwsvoorziening.
  4. Factoren identificeren die voorspellen in welke mate jongeren bereid zijn te betalen voor nieuws. We onderzoeken welke ‘bundels’ nieuwsbedrijven mogelijk kunnen aanbieden om deze jongeren te bereiken als betalend publiek.
Onderzoeksmethoden
  • Diepte-interviews bij een heterogeen samengestelde groep van 34 jongeren tussen 19 en 26 jaar.
  • Grootschalige survey onder Vlaamse jongeren (N = 568) en identificeerden factoren die de betaalbereidheid significant verklaarden.

Door in kaart te brengen welke afwegingen jongeren maken in hun beslissing om al dan niet (betalend) nieuws te consumeren, wensen we traditionele nieuwsmedia te inspireren bij het uitstippelen van hun toekomstige verdienmodellen.

Resultaten

Onderzoeksrapport News4You(th)

Onderzoeksrapport News4You(th)

Ik ga akkoord met de privacy policy

Whitepaper News4You(th)

Whitepaper News4You(th)

Ik ga akkoord met de privacy policy