Overslaan en naar de inhoud gaan

News4You(th)

News4Youth

Studies tonen aan dat de huidige generatie jongeren minder tijd besteedt aan nieuwsconsumptie dan de voorgaande generaties. Daarnaast blijken zij nieuws in hoofdzaak ‘gratis’ te consumeren via digitale en sociale media. De centrale onderzoeksvraag in dit project luidt: ‘Onder welke omstandigheden en voorwaarden zijn jongeren bereid te betalen voor het gebruik van de diensten van nieuwsbedrijven?’

Volgende doelen staan voorop:

  1. We brengen in kaart via welke kanalen en op welke manier jongeren vandaag nieuws consumeren.
  2. We onderzoeken hoe Vlaamse jongeren de huidige nieuwsvoorziening percipiëren en bekijken of er een ‘mismatch’ is tussen het huidige nieuwsaanbod en hun idee van goede nieuwsvoorziening. 
  3. We analyseren hoe jongeren de waarde inschatten van betalende nieuwsvoorziening
  4. We identificeren de factoren die voorspellen in welke mate jongeren bereid zijn te betalen voor nieuws. We onderzoeken welke ‘bundels’ nieuwsbedrijven mogelijk kunnen aanbieden om deze jongeren te bereiken als betalend publiek.

We zoeken een antwoord via een combinatie van onderzoeksmethoden:

  • We voeren diepte-interviews uit bij een heterogeen samengestelde groep van 50 jongeren.
  • We organiseren een grootschalige survey onder Vlaamse jongeren en testen een model waarin we de invloed nagaan van de in de literatuur en diepte-interviews geïdentificeerde factoren op de bereidheid om in de toekomst te betalen.
  • We traceren aanvullend de nieuwsconsumptieroute van jongeren

Door in kaart te brengen welke afwegingen jongeren maken in hun beslissing om al dan niet (betalend) nieuws te consumeren, wensen we traditionele nieuwsmedia te inspireren bij het uitstippelen van hun toekomstige verdienmodellen. Naast wetenschappelijke artikels bouwen we een educatief pakket uit in het kader van mediawijsheidtrainingen.