Overslaan en naar de inhoud gaan

Move Up 2 Learn

  Neem deel aan onze survey

  We zijn ervan overtuigd dat, nu nog meer dan ooit, het belang van beweging voor onze jongeren een rol speelt in hun welbevinden en betrokkenheid. Daarnaast leert wetenschappelijk onderzoek ons dat de combinatie van bewegen en leren een belangrijke voorspeller is van betere schoolprestaties, terwijl een overwegend sedentaire levensstijl een negatieve invloed op de concentratie heeft.

  In een eerste fase van dit praktijkwetenschappelijk onderzoek peilen we naar de beginsituatie omtrent bewegingsintegratie in het secundair onderwijs of anders gezegd, in welke mate maken leraren in het secundair onderwijs reeds gebruik van beweging in hun lessen.

  Graag willen we jou aanmoedigen om in het kader van deze onderzoeksfase een korte bevraging in te vullen. Je kan de bevraging openen door onderstaande QR-code te scannen of door op volgende link te klikken: https://surveys.ap.be/limesurvey/index.php/335343?lang=nl

  We garanderen u dat alle antwoorden in de bevraging anoniem worden verwerkt.

  We beseffen dat het onderwijs voor grote uitdagingen staat vandaag. We hopen alvast met dit project iets in beweging te zetten!

  Ondersteunend materiaal

  Vanuit de literatuurstudie, uitgevoerd binnen dit praktijkwetenschappelijk onderzoek, werd een theoretisch kader opgesteld met daarbinnen 4 vormen om beweging te integreren tijdens de les, waaronder:

  • Embodied learning: leerinhoudelijke taken en opdrachten worden ondersteund met taakrelevante bewegingen. Hierbij wordt de leerinhoud dus niet alleen via het hoofd aangereikt, maar ook lichamelijk eigen gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan rekenen terwijl je zakjes zand overgooit, het opzeggen van begrippen die nagetekend worden in de lucht, …
  • Bewegingstussendoortjes: korte bewegingspauzes/-spelletjes die gehanteerd worden tijdens de les of tussen 2 lessen om de concentratie aan te wakkeren en het zitten van leerlingen te doorbreken.
  • Actieve werkvormen: alle werkvormen waarbij de leerlingen langdurig actief betrokken zijn, actief werken en hierbij staan/bewegen.
  • De realisatie van een beweegvriendelijke lesomgeving: een klas wordt zo ingericht zodat ze uitnodigt tot bewegen en bewegend leren.

  Dit kader wordt als basis gebruikt in een professionaliseringstraject dat met de leerkrachten uit 2 scholen doorlopen wordt gedurende 8 weken. In dit traject ontwikkelen de deelnemende leraren binnen een teacher design team, samen en vanuit hun vakinhoud, concrete lesideeën om bewegingsintegratie in hun eigen lessen te implementeren. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de promotie van bewegingsintegratie in de eigen school om zo het ganse schoolteam te betrekken.

  De ontwikkelde lesideeën kan je hieronder raadplegen in de vorm van downloadbare inspiratiefiches en posters:

  Workshops

  Wens je een vorming rond bewegingsintegratie op je school samen met je collega’s, of individueel met andere leraren op onze campus? Neem dan vrijblijvend contact met ons op met roel.janssen@ap.be & silke.plaetinck@ap.be

  We kunnen workshops aanbieden rond de integratie van onderstaande werkvormen in je lessen:

  • Embodied learning: leerinhoudelijke taken en opdrachten worden ondersteund met taakrelevante bewegingen. Hierbij wordt de leerinhoud dus niet alleen via het hoofd aangereikt, maar ook lichamelijk eigen gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan rekenen terwijl je zakjes zand overgooit, het opzeggen van begrippen die nagetekend worden in de lucht, …
  • Bewegingstussendoortjes: korte bewegingspauzes/-spelletjes die gehanteerd worden tijdens de les of tussen 2 lessen om de concentratie aan te wakkeren en het zitten van leerlingen te doorbreken.
  • Actieve werkvormen: alle werkvormen waarbij de leerlingen langdurig actief betrokken zijn, actief werken en hierbij staan/bewegen.