Overslaan en naar de inhoud gaan
project

Mentaal welbevinden studenten

Probleemschets

Een op de drie studenten in het hoger onderwijs is emotioneel uit balans door stress, angst of een verminderde gemoedstoestand. Uit een recente grootschalige studie van de Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS) blijkt dat 1 op 5 studenten psychische problemen heeft. Studenten gezondheidszorg, vaak jonge vrouwen, lijken een risicogroep wat betreft hun emotioneel welbevinden. 

Gezien de studenten zich in een belangrijke transitieperiode in hun leven bevinden, een periode waarin omgevingsinvloeden een belangrijke beschermende functie kunnen uitoefenen op hun veerkracht en emotioneel welzijn, lijkt het zinvol om de emotionele gezondheid van de gezondheidszorgstudenten te monitoren en te bedenken wat er gedaan kan worden om hen te ondersteunen. Daarnaast is het belangrijk dat de studenten inzicht aangereikt krijgen in hoe zich staande te houden als toekomstig zorgverlener. Deze studenten stappen immers na hun studie in het werkveld, waar hun veerkracht en copinggedrag mogelijk nog ernstiger uitgedaagd wordt. Een minimale uitval van jonge werkkrachten zal de stabiliteit in personeelsbezetting ten goede komen.

Onderzoeksdoel en -aanpak

Dit project heeft als doel om inzicht te verkrijgen in het emotioneel welzijn van studenten binnen het departement Gezondheid en wetenschap aan de AP hogeschool (opleidingen vroedkunde, verpleegkunde, ergotherapie, toegepaste psychologie) en in wat zij nodig hebben als adequate ondersteuning ter preventie en vermindering van psychische klachten.

Via een mixed-methods onderzoek van cross-sectioneel en kwalitatief onderzoek willen de onderzoekers inzicht krijgen in de prevalentie en de mate van verstoring van emotioneel welzijn en veerkracht van studenten gezondheid(szorg) en wetenschap. Daarnaast gaan ze op zoek naar de noden die zij hebben ter ondersteuning van hun emotioneel welbevinden en veerkracht. 

Studenten worden niet beschouwd als eindgebruiker maar de impact van een verbeterd welbevinden en vergrootte veerkracht vinden ook hun weg in het werkveld. Door het betrekken van stagementoren in het werkveld zal een programma aangeboden kunnen worden dat tegemoetkomt aan de noden van de zorgverleners die tevens rechtstreeks in verbinding staan met de studenten. Verder zal zelfzorg betreffende mentaal welzijn een plaats krijgen binnen het curriculum en zullen lectoren en stagebegeleiders betrokken worden.