Overslaan en naar de inhoud gaan
project

LoRaWan

De belofte van een wereld waarin alle objecten met elkaar kunnen communiceren om een "Internet of Things" (IoT) te vormen, wordt al jaren aangekondigd. Hierin worden alledaagse objecten omgevormd tot geconnecteerde slimme voorwerpen. De mogelijkheden zijn enorm: straatlampen kondigen aan wanneer ze defect zijn, vuilbakken tonen hoe vol ze zijn, steden en ondernemingen monitoren real time hun werking, enz. Er wordt geschat dat er tegen 2025 25 miljard slimme objecten zullen zijn.

Ondanks deze belofte blijven concrete toepassingen beperkt. Hierdoor rijst de vraag: "Is IoT een ware revolutie of een hype?" Met dit project willen we onderzoeken of de state of the art technologieën in IoT in staat zijn om te voldoen aan concrete noden uit de bedrijfswereld en welke uitdagingen we daarbij tegenkomen.

We geloven dat we op een mijlpaal zijn beland waarop IoT de komende jaren zijn introductie bij het grote publiek zal maken. De technologie is geëvolueerd van onbetrouwbare low power wireless netwerken naar long range wireless netwerken (bijv. LoRaWAN, sigfox, .....). Eén gateway voorziet bij LoRa een dekking van 15 kilometer! Met enkele gateways kunnen daardoor duizenden slimme objecten binnen steden en bedrijfssites worden gemonitord.

LoRaWAN is een open standaard welke positiebepaling ondersteunt om ook bewegende objecten te monitoren waaronder kinderen, huisdieren, slachtoffers bij rampen, containers, ziekenwagens, enz. We willen onderzoeken in hoeverre LoRaWAN geschikt is om zulke monitoring realtime te ondersteunen en of we de bestaande infrastructuur kunnen hergebruiken.

We willen daarom een Proof of Concept (PoC) ontwikkelen dat realtime de bewegingen van containers zal volgen binnen de haven. We geloven dat deze use-case significante uitdagingen vormt op basis van afstand, complexiteit, klimaat en storende factoren. Ons onderzoek zal de vraag beantwoorden of IoT een revolutie kan betekenen in zulke use-cases. Indien succesvol, kunnen we ondernemingen helpen bij hun integratie van IoT.