Overslaan en naar de inhoud gaan
project

Kunst in de zorg

Probleemschets

Op basis van het in eerder projecten uitgewerkte procesmodel voor participatieve kunstprojecten in een zorgcontext, ondersteunen onderzoekers van de AP Hogeschool het maakproces van een theaterstuk met jongeren van MPC Ter Bank in Heverlee en jeugdhuis Sojo vzw. Zo bouwen ze samen aan een inclusief vrijetijdsaanbod voor de jongeren met een verstandelijke beperking en jongeren zonder verstandelijke beperking. Samen met deze twee partners, Het Huispaleis en de creatieve content creators van De Idealist vzw experimenteren de AP onderzoekers met participatief theater als vrijetijdsaanbod dat diverse groepen samenbrengt. Op basis van de casus zal het onderzoeksteam reflecteren over de transfereerbaarheid van de bevindingen uit dit onderzoek naar het bredere veld van participatieve kunstprojecten met een sociale doelstelling. 

Het gebruik van werkvormen uit de beeldende- en podiumkunsten voor sociale doelstellingen is niet nieuw. Vandaag bestaan er ook in Vlaanderen diverse projecten in het sociaal werk, de zorg, onderwijs en het vrijetijdsaanbod die diverse sociale en psychosociale doelstelling nastreven. Dit onderzoeksproject wil een bescheiden  bijdrage leveren aan de verduurzaming van dit (kennis)veld en de samenwerkingen tussen de betrokken actoren uit de artistieke, sociale, sociaal-educatieve en zorgsector. Dit doen we door diverse experts te betrekken doorheen ons onderzoek en samen met deze partners te werken aan de aanvraag voor een internationaal vervolgproject. 

Onderzoeksvragen

Volgende onderzoeksvragen staan centraal:

  • Wat zijn de werkzame principes en randvoorwaarden die ervoor zorgen dat participatief drama een waardevol, inclusief vrijetijdsaanbod kan bieden voor een gemengde groep van jongeren met een verstandelijke beperking en jongeren zonder verstandelijke beperking? 
  • Hoe ervaren en evalueren de deelnemende jongeren én de betrokken professionele partners dit experiment en wat kunnen we daaruit leren voor toekomstige participatieve kunstprojecten met een vergelijkbare sociale doelstelling? 
  • Wat leert deze test casus ons over de bruikbaarheid, meerwaarde en tekortkomingen van het ontwikkelde procesmodel voor participatieve kunstprojecten?