Overslaan en naar de inhoud gaan
project

Kleine kinderen, grote kansen

In het voorliggende vervolgtraject van Kleine Kinderen Grote Kansen zetten we verder in op de verankerings- en verduurzamingsdoelstellingen van het voorbije traject. We focussen daarbij concreet op onderstaande foci, waarbij elk project inzet op 1 inhoudelijke focus en 1 pedagogisch-didactische focus naar keuze:

  1. Inhoudelijke focus: Verduurzaming en verbreding van Kleine Kinderen Grote Kansen-materie in de lerarenopleidingen kleuteronderwijs en lager onderwijs, het basisonderwijs én maximale samenwerking tussen welzijn en onderwijs: warme transities, diversiteit en kansarmoede.
  2. Pedagogisch-didactische focus: Versterking professionele leergemeenschappen in de basisschool en tussen lerarenopleidingen en basisscholen

​​​​​​​