Overslaan en naar de inhoud gaan

Hovla

De hotelsector kampt met een gebrek aan wetenschappelijk cijfermateriaal. Het hotelrapport 2013-2016 tracht dit euvel te verhelpen voor de vijf Vlaamse Kunststeden (Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen) in samenwerking met Toerisme Vlaanderen.

Het hotelrapport 2013-2016 resulteert enerzijds in een jaarlijkse publicatie van allerlei kengetallen in de hotelsector van de vijf Vlaamse Kunststeden (4 soorten kengetallen: financieel, operationeel, personeel en innovatie, klantentevredenheid) en anderzijds in een longitudinaal onderzoek i.v.m. het gebruik van social media in de hotelsector in de periode 2013-2016.

Het longitudinaal onderzoek tracht de evoluties van social media en OTA’s na te gaan en de verschillende businessmodellen in kaart te brengen. Tevens wordt de impact van social media en OTA’s gemeten op de geleverde hotelkwaliteit en de hotelrentabiliteit. Om dit meetbaar te maken zullen de kengetallen uit het jaarlijks hotelrapport zeer waardevol zijn. Het longitudinaal onderzoek zal resulteren in een aantal aanbevelingen voor het nastreven van een winst- en kwaliteitsverbetering door een optimaal gebruik van social media en dit per kunststad.

Het project zal bestaan uit een combinatie van literatuuronderzoek en praktijkonderzoek. Dit laatste door enquêtes in het werkveld, diepte-interviews, focusgroepen en stuurgroepwerking.

Het hotelrapport 2015 vindt u hier.