Overslaan en naar de inhoud gaan
project

GRO-VID

Context

COVID-19 veroorzaakt wereldwijd ravage. Naast medische uitdagingen zijn er economische, juridische en politieke gevolgen verbonden aan dit virus. Enerzijds zijn er juridische discussies over maatregelen. Anderzijds lijken zij voor bepaalde KMO’s bedrijfsorganisatorisch moeilijk implementeerbaar en economisch verlieslatend, terwijl andere KMO’s daar minder last van lijken te hebben. Toekomstgericht is het essentieel om hierover toch duidelijkheid te krijgen omdat dan kan worden nagegaan hoe een algemene crisis- of pandemiewet vorm kan worden gegeven. 

Onderzoeksvraag

De centrale onderzoeksvraag is: Wat is de juridische impact van de federale pandemiemaatregelen op de Vlaamse KMO’s?

Methodologie

Om deze vraag te beantwoorden, zal er:

  1. Een literatuurstudie worden verricht naar de verschillende soorten (steun-, preventieve en repressieve) maatregelen die op federaal niveau worden genomen en die van toepassing zijn op de Vlaamse KMO’s. 
  2. Worden nagegaan in welke mate de maatregelen juridisch afdwingbaar zijn van de Vlaamse KMO’s. Hiervoor zal er een literatuurstudie worden verricht en zal de relevante rechtspraak met betrekking tot ondernemingen als praktische toetssteen dienen. Er wordt nagegaan welke maatregelen juridisch ter discussie staan en of dit enige impact heeft op hun afdwingbaarheid voor de bevoegde rechtscolleges en het door hen gevoerde beleid ter zake.
  3. Een sectoraal surveyonderzoek bij een selectie van Vlaamse KMO’s plaatsvinden, waarbij er zal worden nagegaan welke impact de maatregelen hebben inzake hun (1) juridische, (2) bedrijfsorganisatorische en (3) bedrijfseconomische implementatie (met inbegrip van de aanvraagprocedure en verkrijging van de steunmaatregelen).