Overslaan en naar de inhoud gaan

Future-Fit B2B

Future-fit B2B projectfoto © Image by Freepik
Projectbeschrijving

Met dit onderzoek willen we bijdragen aan het ontwikkelen van effectieve B2B marketing en communicatiestrategieën voor leveranciers (KMO’s) om zo duurzamere opties aantrekkelijker te maken voor hun klanten. We willen dit in de eerste plaats doen door meer inzicht te verwerven in het aankoopgedrag van klanten: de attitudes van B2B klanten t.o.v. duurzaamheid, welke duurzaamheidscriteria zijn belangrijk, welke belemmeringen/drijfveren zij bij het nemen van duurzame aankoopbeslissingen hebben. 

Daarnaast wordt ook de leverancierskant onder de loep genomen, met inbegrip van de analyse van bestaande communicatie- en marketingstrategieën met betrekking tot duurzaamheid en de mate waarin duurzaamheid als een concurrentievoordeel kan worden benut. We zullen onderzoeken hoe deze inzichten geïntegreerd kunnen worden in B2B-marketing- en communicatie-initiatieven, met als doel klanten te overtuigen om duurzamere aankoopbeslissingen te nemen. Dit onderzoek zal zich in de eerste plaats richten op de foodservice sector.