Overslaan en naar de inhoud gaan
project

DILOGA

Kader en probleemstelling

Sinds een aantal jaar is er sprake van disruptie in de logiessector. Nieuwe spelers uit de deeleconomie zijn tot de logiesmarkt toegetreden. In de literatuur zijn reeds heel wat artikels verschenen omtrent dit recente gegeven, maar gaat voornamelijk om onderzoek uitgevoerd in het buitenland. Voorliggend onderzoek brengt de grootste speler van de deeleconomie in de logiessector, Airbnb, in de provincie Antwerpen in kaart en dit in vergelijking met de hotels in de provincie Antwerpen. Dit doen we aan de hand van de volgende onderzoeksvragen.

Onderzoeksvragen

OV1: Wat is de visie van hoteluitbaters, Airbnbhosts, toeristische diensten en trendwatchers in de provincie Antwerpen ten aanzien van de deeleconomie?
OV2: Hoe is het aanbod van Airbnbaccommodaties en vergunde hotels verspreid in de provincie Antwerpen?
OV3: Wat is de impact van Airbnb op de kamerbezettingsgraad, de gemiddelde kamerprijs en de REVPAR in de hotelsector van de stad Antwerpen?
OV4: In hoeverre verschillen de profielen van de verblijfsgasten van vergunde hotels ten opzichte van de verblijfsgasten van Airbnbaccommodaties in de provincie Antwerpen?
OV5: Wat zijn de drijfveren van verblijfsgasten van vergunde hotels en Airbnb om een bepaalde accommodatievorm in de provincie Antwerpen wel of niet te kiezen? 
OV6: Wat zijn de sterke en zwakke punten van Airbnbaccommodaties en vergunde hotels in de provincie Antwerpen op basis van online reviews?

Methodologie

OV1: Kwalitatieve interviews in 2017 en 2019. Verwerking via NVivo.
OV2: Aanbodanalyse in de periode 2017-2019.
OV3: Kwantitatieve hotelenquête om vraaggegevens te verzamelen gedurende de periode 2017-2020. Analyses via SPSS.
OV4 & OV5: Kwantitatieve enquête met gesloten vragen bij verblijfsgasten van vergunde hotels en Airbnb in 2018. Analyse via SPSS.
OV6: Inhoudsanalyse van reviews in 2018. Analyse via SPSS.

Tussentijdse resultaten

U kan hier het rapport 'Hotels en Airbnb-accommodaties in de provincie Antwerpen in 2017' met de eerste tussentijdse resultaten van het DILOGA-rapport downloaden.